The greatest humourist in my mind

Mime
30-11-11, 02:26
Mark Twain's 146th bỉrthday


http://noveldestinations.files.wordpress.com/2008/07/mark-twain-time-cover.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
pink
17-12-11, 12:17
Nhìn bìa tờ TIME mà nhớ quá. Trước cứ tuần nào có ấn phẩm mới của TIME trên thư viện là mình lướt qua sau bữa trưa xem hết. Nhớ quá nhớ quá, nhớ mùi thư viện, nhớ mùi cafe.
thông
17-12-11, 13:51
Nhìn hình mình hay nhầm bác Mắc Tuân với bác Anh Tanh.