[ Trai Đẹp ] Trai Do Thái nước Israel thành Jerusalem xứ Trung Đông , Tây Á

emdinguthoi
26-10-11, 07:45
Nguồn http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-Th%C3%ADch-T%C3%B3c-Do-Th%C3%A1i/227936413931524

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317119_231858523539313_227936413931524_633325_5636 06989_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/20778_311823131447_311816276447_3673884_8225727_n. jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313332_232296686828830_227936413931524_634493_8592 27235_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297667_232326140159218_227936413931524_634540_1650 799927_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297248_233172343407931_227936413931524_637411_5888 83421_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298477_233172056741293_227936413931524_637406_1097 345685_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296020_233172310074601_227936413931524_637410_4870 09077_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303767_233172153407950_227936413931524_637408_7332 5232_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298745_233171970074635_227936413931524_637405_1326 788700_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307705_233171723407993_227936413931524_637401_4893 03227_n.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/308589_233171740074658_227936413931524_637402_1895 078123_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315577_232331296825369_227936413931524_634564_6742 46453_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316473_232297223495443_227936413931524_634500_1949 286091_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300012_232297233495442_227936413931524_634501_1053 694968_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300676_232297100162122_227936413931524_634497_1445 388428_n.jpg
http://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/320896_232297140162118_227936413931524_634498_1422 318060_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303929_227940837264415_227936413931524_619253_1973 13421_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297584_227941207264378_227936413931524_619264_9442 63640_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300387_227942533930912_227936413931524_619296_1886 047527_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314447_227946343930531_227936413931524_619406_3494 82054_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298644_229699013755264_227936413931524_625719_9906 42326_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/308358_229698993755266_227936413931524_625718_1188 125217_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297992_230117543713411_227936413931524_627032_1684 839126_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/301912_229697133755452_227936413931524_625709_1060 05023_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311748_230117510380081_227936413931524_627031_6744 8366_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297179_231854740206358_227936413931524_633318_1182 539981_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313783_231860623539103_227936413931524_633327_1460 269469_n.jpg
http://hphotos-sea1.fbcdn.net/hphotos-snc7/293531_231852310206601_227936413931524_633311_1773 24634_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/311800_231542243570941_227936413931524_631741_1665 208918_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/320546_231872406871258_227936413931524_633375_1138 359315_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312872_231873466871152_227936413931524_633385_1630 260371_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313482_232327433492422_227936413931524_634542_1945 188810_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298927_227942120597620_227936413931524_619286_1663 815143_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/309506_227943260597506_227936413931524_619312_1259 867182_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295779_229623677096131_227936413931524_625290_1587 433103_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298349_232333063491859_227936413931524_634568_4740 43720_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317697_232333156825183_227936413931524_634571_1486 901488_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318576_232337743491391_227936413931524_634625_1679 274955_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310529_232337470158085_227936413931524_634614_3939 6540_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312717_232337523491413_227936413931524_634616_1692 376938_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316824_232337580158074_227936413931524_634619_4482 30339_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/307204_232337813491384_227936413931524_634629_1618 694918_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297340_231540896904409_227936413931524_631739_8228 76390_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307201_231851466873352_227936413931524_633304_1640 544187_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298496_231862133538952_227936413931524_633330_1004 690540_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/303986_231863516872147_227936413931524_633339_1263 143431_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308647_231867793538386_227936413931524_633349_2094 133947_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307597_231867820205050_227936413931524_633350_1849 737312_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/301542_232333323491833_227936413931524_634578_6434 023_n.jpghttp://www.youtube.com/watch?v=yExXFnVm9zo
yExXFnVm9zo
emdinguthoi
26-10-11, 07:46
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300789_227940673931098_227936413931524_619245_8552 91854_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/293331_231469826911516_227936413931524_631356_3080 35459_n.jpg