Chatbox

wasabi
09-10-11, 02:10
Em dự định sẽ có thời gian để sửa chatbox nhưng xem ra thời gian của em rất hạn hẹp vì thế em sẽ xem xét chatbox lại ngay khi có thời gian (cuối tuần sau).

Đây hoàn toàn là một hạn chế kỹ thuật chứ không phải là chủ đích của ai cả. Việc vừa rồi TNXM bị tấn công từ chối dịch vụ (http://liberty.tnxm.net/t11567) khiến cho em phải thay đổi một số những cái quyết định về mặt kỹ thuật nhất định [...] khiến cho việc triển khai chatbox không còn đơn giản nữa.

Hơn nữa chatbox có một số điểm yếu về mặt thiết kế cho phép những người có dụng ý xấu lợi dụng cho nên em cũng phải xem lại để chắc chắn rằng không ai có thể lợi dụng những điểm yếu này để phá hoại máy tính cá nhân của các bác cũng như diễn đàn của chúng ta.

Thân,
- Bi.