Equitization of State Owned Enterprises: The case of Viet Pool Electricity Market

Thợ đời
24-08-05, 00:27
Chiều nay, sau cuộc họp báo của ngành, tổng kết các vấn đề nổi cộm như giá điện, công tơ điện, thiếu điện, công tác chỉ định, đấu thầu, TW đã nhắc lại ý kiến chỉ đạo cho những việc cần làm của EVN: " Từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh trong nước, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia, không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp" ( Gradually establish a domestic competitive power pool, diversify investment and trading methods, stimulate the participation of several economic sectors, not convert the state monopoly into enterprise monopoly)

Trên tinh thần đó, cùng với các hướng nghiên cứu của EVN đã và đang được triển khai việc xây dựng thị trường điện, các bạn tnxm đang quan tâm lĩnh vực kinh tế năng lượng nói riêng và cổ phần hóa nói chung, có kinh nghiệm thực tế trong triển khai nghiên cứu xây dựng thị trường điện cạnh tranh trên thế giới, các bạn có ý kiến ntn?

Đôi khi những sự đổi thay lớn bắt đầu bằng ánh sáng le lói của một tư duy tưởng chừng lạc lõng. Những góp ý về các mô hình thị trường điện, về các mức độ cạnh tranh, quy mô phát triển, trình độ quản lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và pháp lý đều có rất hữu ích cho Viet Pool Electricity Market Structure và các key functionality của nó như bid pricing, transaction management...

Topic " Điện " mà mình và các bạn bên TL@tathy đã đề cập một phần nhưng về sau chỉ đi sâu về khía cạnh kỹ thuật do các bên tranh luận thiếu thông tin cũng như các mối quan tâm. Viet Pool sẽ thảo luận các chủ đề liên quan đến đến khía cạnh kinh tế như cấu trúc thị trường, cổ phần hóa, dự báo phụ tải, về năng lượng điện nói riêng và các ngành năng lượng khác nói chung.

Chúc các bạn vui vẻ
MYT
24-08-05, 09:22
Topic " Điện " mà mình và các bạn bên TL@tathy đã đề cập một phần nhưng về sau chỉ đi sâu về khía cạnh kỹ thuật do các bên tranh luận thiếu thông tin cũng như các mối quan tâm. Viet Pool sẽ thảo luận các chủ đề liên quan đến đến khía cạnh kinh tế như cấu trúc thị trường, cổ phần hóa, dự báo phụ tải, về năng lượng điện nói riêng và các ngành năng lượng khác nói chung.
Chúc các bạn vui vẻ

Công nhận tổng kết của bác chính xác. Em xin đặt gạch xí chỗ cho một bài về thị trường điện và độc quyền.

P/s: "Mấy cả lần sau em hứa sẽ chỉ quote những đoạn cần thiết để tránh cho các bạn không phải vê chuột rất chi là mỏi tay lắm đó nữa ạ" :D
Happiness
24-08-05, 19:40
Góp vui với bác Thợ đời, trước hết ta điểm qua cấu trúc thị trường ngành điện VN và các market players

1. Khâu phát điện:
Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;
Sản lượng điện thương phẩm: tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004); Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)

Công suất lắp đặt:
14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất
32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suất
Nhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)

2. Khâu truyền tải
4 công ty truyền tải điện khu vực;
Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia

3. Khâu phân phối:
8 công ty điện lực thuộc EVN: 30,8% số xã
54 doanh nghiệp nhà nước: 3,0% số xã
572 công ty trách nhiệm hứu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân: 2,4% số xã
Các hợp tác xã: 50,2% số xã
Các ban quản lý điện huyện và xã: 12,7% số xã
a2gv
01-09-05, 17:57
Cổ phần hóa có cái hay, em nghe hơi nồi chõ là cổ phần mảng nào thì được bao tiêu hết mảng đó. Cái TT tư vấn của cty HN tay Tr híp tay ấy tuyên bố cph phát là mua đứt luôn.
Còn thì hi vọng nói chung là không nhiều, bình mới tí thôi. Vẫn cứ 20k$/ tr phòng; 40k/Gđ, 200 khìn 1 cái ký đóng điện, 100 khìn 1 lần nghiệm thu, nuôi 3 cái ctơ thì tuần chỉ làm 2 buổi chiều.
Món chính sách thì cứ xin mời bác đi trước, số liệu trong tay bác đủ cả, lấy làm gì mấy cái biểu đồ nhỉ?