Watchseries

bibabibo
17-09-11, 00:33
Mấy hôm trước bắt quả tang bà chị đang coi phim VN có em hoa hậu hải ngoại ngực to, bực mình quá đập cái rầm, bả hoảng quá trợn mắt trừng lại giật hết cả mình. Lừa lừa lúc bả không có nhà mình nhặt cái link rồi kéo ra màn hình dụ khị. Mấy hôm sau không thấy trong nhà léo nhéo giọng VN nữa mình mới thở cái phào hú hồn. Oh men mình khoái cái gã Charlie

Có mấy tên phim That's 70s show, 2 and a half man chia sẻ với cả nhà.

http://en.wikipedia.org/wiki/Two_and_a_Half_Men
http://en.wikipedia.org/wiki/That_%2770s_Show