Lại chuyện dịch dọt - Lần này là tiếng Anh - Nhã Nam dịch sách sao lại kém thế

Man
05-08-11, 16:27
Mình mới đọc bài của ông Lê Hùng, nay post lại

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14166&rb=07


Lê Hùng

Liều lĩnh song ngữ

Tôi tình cờ vào thư viện mượn được cuốn Truyện ngắn Úc (Australian Short Stories), Trịnh Lữ dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam liên kết xuất bản năm 2005 với sự hỗ trợ của Sứ quán Úc và có cả lời đề tựa của Đại sứ Úc tại Việt Nam. Thấy có truyện “Thằng Joe” (Joe) trang 131-141, của Peter Carey là nhà văn Úc nổi tiếng thế giới, bèn giở ra xem. Sách song ngữ, trang nguyên tác in ngay bên cạnh trang dịch tiếng Việt, nên dễ thấy những chỗ dịch sai hoặc sót, ví dụ như sau đây:


1. Trang 132-133 (nguyên tác ở trang 132, bản dịch ở trang 133)

Nguyên tác:

“Jack, for instance, is good at getting information from books...

To give one example, he learned about playing golf from a book Doreen gave him. This gave him a head start when he played for the first time.”

Dịch:

“Chẳng hạn, Jack rất giỏi trong việc tự học hỏi ở sách báo...

Một ví dụ: nó học đánh gôn nhờ một cuốn sách Doreen đưa cho nó. Và ngay trận gôn đầu tiên nó đã chơi thành thạo.”

“This gave him a head start when he played for the first time” không thể là “Và ngay trận gôn đầu tiên nó đã chơi thành thạo” như Trịnh Lữ dịch được. Trên thực tế, làm thế nào chỉ đọc sách mà ngay lần đầu tiên đã chơi gôn “thành thạo” được?

“This gave him a head start when he played for the first time” có thể dịch là “Nhờ vậy, nó có được lợi thế từ đầu khi chơi gôn lần đầu tiên.” thì đúng hơn.


2. Trang 134-135

Nguyên tác:

“Harry Bush brought her panties round before tea and shoved them in my father's face. Later on, my father said they were none too clean anyway and it was hard to tell.”

Dịch:

“Ông Harry Bush đem cái quần lót của con bé sang nhà chúng tôi khoảng trước giờ uống trà và gí vào mặt bố tôi. Về sau, bố tôi bảo cái xilíp ấy đúng là không được sạch lắm nhưng cũng khó mà biết được.”

Nhân vật Joe là đứa em trai còn khờ khạo của người kể chuyện xưng “tôi” trong tác phẩm. Joe bị cáo buộc là đã cưỡng hiếp cô bé hàng xóm, con của ông Harry Bush.

Từ “tea” trong nguyên tác không có nghĩa là “giờ uống trà”, mà là “bữa ăn tối” theo ngôn ngữ và tập quán của người Úc từ ảnh hưởng của mẫu quốc Anh. “Harry Bush brought her panties round before tea...” đúng ra là “Ông Harry Bush đem cái quần lót của con bé sang nhà chúng tôi khoảng trước bữa ăn tối...” Từ “tea” này xuất hiện nhiều chỗ trong tác phẩm, và đều bị dịch sai là “giờ, buổi uống trà”.

“Later on, my father said they were none too clean anyway and it was hard to tell” dịch là “Về sau, bố tôi bảo cái xilíp ấy đúng là không được sạch lắm nhưng cũng khó mà biết được” thì nghe như là “bố tôi” đồng ý với ông Bush rằng “cái xilíp ấy đúng là không được sạch lắm”, là điều không hề có trong nguyên tác. Câu này có thể dịch là “Về sau, bố tôi bảo cái quần lót ấy dù sao thì vốn cũng chẳng sạch sẽ gì nên khó mà phán đoán được. (là Joe có thật đã cưỡng hiếp con bé ấy hay không)” thì đúng hơn.


3. Trang 134-135

Nguyên tác:

“He was sixteen yesterday and went off to the pictures by himself after the early birthday tea. We always have an early tea on birthday nights.”

Dịch:

“Hôm qua là ngày sinh nhật thứ mười sáu của nó, và nó đi xem phim một mình sau khi uống trà sớm hơn mọi ngày. Kỳ sinh nhật nào chúng tôi cũng uống trà sớm hơn thường lệ.”

Đúng ra là:

“Hôm qua là ngày sinh nhật thứ mười sáu của nó, và nó đi xem phim một mình sau bữa ăn tối sớm hơn mọi ngày để mừng sinh nhật nó. Kỳ sinh nhật nào chúng tôi cũng ăn tối sớm hơn thường lệ”.


4. Trang 134-135

Nguyên tác:

“However, Joe excused himself after his birthday tea...”

Dịch:

“Nhưng hôm qua, Joe xin lỗi sau khi uống trà...”

“excused himself” có nghĩa là “rút khỏi (bàn ăn)”, “cáo từ”, hơn là “xin lỗi”. Câu này có thể dịch là: “Nhưng hôm qua, Joe cáo từ sau bữa ăn tối mừng sinh nhật nó...” thì đúng hơn.


5. Trang 134-135

Nguyên tác:

“Then he went out. It was his birthday tea and no one was too upset, although of course we were.”

Dịch:

“Rồi nó đi. Đó là buổi uống trà sinh nhật của nó, cả nhà đều bực, tất nhiên rồi nhưng không đến nỗi quá.”

Dịch là “buổi uống trà sinh nhật” thì không đúng, và “cả nhà đều bực, tất nhiên rồi nhưng không đến nỗi quá.” nghe có phần trúc trắc. Câu này có thể dịch như sau thì đúng với nguyên tác hơn: “Rồi nó đi. Đó là bữa ăn tối mừng sinh nhật nó, và chẳng ai tức giận gì lắm, mặc dù tất nhiên chúng tôi có giận tức.”


6. Trang 136-137

Nguyên tác:

“We finished up the cake just the same. Mother said it would have gone stale if we'd left it.”

Dịch:

“Chúng tôi ăn nốt bánh như thường lệ. Mẹ bảo bánh ấy không để dành được.”

“just the same” không có nghĩa là “như thường lệ”. Và “would have gone stale” không có nghĩa là “không để dành được.” Câu này có thể dịch như sau thì đúng với nguyên tác hơn: “Mặc nó, chúng tôi vẫn ăn hết chiếc bánh. Mẹ bảo chừa lại thì bánh ấy thiu mất.”


7. Trang 140-141

Nguyên tác:

“He says, I don't think it was.

Dad says, how do you mean?

Joe looks sort of embarrassed. He begins to pick at the scab again. He bends his head to look at it closer, so all we can see is the top of his head. He says something we can't hear.
Dad says, what?

Joe says, is it rape...”

Dịch:

“Nó bảo, có lẽ không ạ.

Bố nói, cái gì?

Joe nói, có phải thế là hiếp không...”

Dịch ngắn quá, bởi nguyên phần này đã bị cắt bỏ không dịch, chẳng hiểu vì lý do gì:

“Dad says, how do you mean?
Joe looks sort of embarrassed. He begins to pick at the scab again. He bends his head to look at it closer, so all we can see is the top of his head. He says something we can't hear.”


8. Trang 132-133

Nguyên tác:

“Joe has the ears, but not the nose. That is perhaps his one characteristic.”

bị bỏ sót, không thấy câu dịch ở đâu cả.


9. Trang 136-137

Nguyên tác:

“You can see the mark where his head touches the wall.”

bị bỏ sót, không thấy câu dịch ở đâu cả.


10. Trang 130-131

Không nằm trong truyện ngắn, nhưng phần giới thiệu tác giả ở đầu truyện có hàng chữ “Winner NSW Premier's Literary Award”, dịch là: “được giải thưởng văn học của Thủ tướng”.

“Premier” dịch là “Thủ tướng” thì không đúng. “Premier” lâu nay vẫn được dịch là “Thủ hiến”. Nước Úc chỉ có một Thủ tướng, Prime Minister, trong khi Premier thì tiểu bang nào cũng có, kể cả tiểu bang NSW (New South Wales) trong câu đó.

Khá ngạc nhiên vì số lỗi sai sót có hơi nhiều trong một truyện ngắn chỉ có 6 trang, tôi đọc truyện tiếp theo xem sao, đó là truyện “Chào thân ái, Leo” (“From Leo - With Love”) của Iris Milutinovic, ở các trang 142-153, thì cũng thấy có nhiều chỗ dịch sai sót, ví dụ như sau đây:


11. Trang 144-145

“Don fought for his dream, eventually managing to persuade an initially reluctant Government that here, less than an hour's helicopter flight from the desert rocket range, sufficient fresh foods might be grown to supply the base.”

nguyên câu bị bỏ sót, không thấy câu dịch ở đâu cả.


12. Trang 144-145

Nguyên tác:

“The children were educated by the School of the Air”

Dịch:

“Tụi trẻ con đi học ở trường của con em trong căn cứ không quân”

Các nhân vật trong truyện này sống ở một thí điểm hẻo lánh chỉ có thể thỉnh thoảng được tiếp tế bằng phi cơ trực thăng bay khoảng một giờ từ căn cứ phóng tên lửa trong sa mạc, vậy thì “Tụi trẻ con đi học ở trường của con em trong căn cứ không quân” bằng cách gì? và “căn cứ không quân” nào? Thật ra “School of the Air” là “hệ thống lớp học truyền qua sóng điện” cho trẻ em ở các vùng hẻo lánh không có phương tiện giao thông, để các em ở nhà mở đài ra nghe mà học theo được.


13. Trang 146-147

Nguyên tác:

“Rather bitter but not unlike eating walnuts with the skins on.”

Dịch:

“Hơi đắng nhưng không đến nỗi như ăn hạt dẻ cả vỏ.”

Trịnh Lữ đã dịch ngược hẳn ý nghĩa “not unlike” trong nguyên tác. Và “walnuts” không phải là “hạt dẻ” (chestnut) mà là “hạt óc chó ” vỏ có các đường lõm, trông như não chó, vỏ cứng làm sao mà ăn “cả vỏ” được? Đúng ra, câu này có thể dịch là “Hơi đắng nhưng không khác ăn hạt óc chó cả màng bao.”


14. Trang 150-151

Nguyên tác:

“When we first came to the valley, shooting and trapping the big bluish-grey rabbits was a daily chore.”

Dịch:

“Lúc mới dọn đến đây, bắn và bẫy những con thỏ to tướng màu xanh xám là trò chơi hàng ngày.”

“daily chore” không phải là “trò chơi hàng ngày” mà là “việc vặt, việc phiền toái hàng ngày” chẳng thích thú gì mà chơi.


15. Trang 150-151

Nguyên tác: “no matter how tender and savoury. Now my mouth watered at the extravagant idea of meat”

bị bỏ sót, không thấy câu dịch ở đâu cả.


16. Trang 150-151

Nguyên tác:

“My husband brought the rabbit in ready for the pot.”

Dịch:

“Chồng tôi đem con thỏ đã được làm sạch sẽ và để sẵn trong nồi.”

“ready for the pot” không phải là “để sẵn trong nồi” mà là “sẵn sàng để cho vào nồi (nấu)”.


17. Trang 150-151

Nguyên tác:

“On his plate I put one of the large hind legs and a lot of the thick mushy gravy. I felt so hungry that I could have eaten the lot, but gave myself a shoulder and a little gravy. Ah, but it was delicious.”

nguyên đoạn này bị bỏ sót, không thấy câu dịch ở đâu cả.


18. Trang 152-153

Nguyên tác:

“don't I get anymore? I'm not fussy, you know.”

Dịch:

“cho anh ít nữa chứ? Em biết anh không hay làm bộ mà.”

“not fussy” không phải là “không hay làm bộ” mà trong truyện này có nghĩa là “không kén ăn”.

Đọc qua các truyện khác, cũng thấy nhiều chỗ dịch sai sót, chỉ xin nêu vài ví dụ như sau:


19. Trang 190-191

Nguyên tác:

“The tall, grey paling fence.”

Dịch:

“dãy hàng rào cao màu xám nhợt.”

“paling” không phải từ chữ “pale” là “nhợt nhạt”. “paling” là “loại thanh gỗ dẹp làm hàng rào”, “paling fence” là “hàng rào làm bằng các thanh gỗ dẹp”.


20. Trang 198-199

Nguyên tác:

“Am I such a prize?”

Dịch:

“Tôi phải là người trả giá ư?”

“prize” chứ không phải “price” là “giá”. “prize” là “phần thưởng, thứ quý báu”, trong truyện này có nghĩa là (người học trò) “quý báu” cho một người di dân đang cần có học trò để được dạy học ở đất mới là Úc. Nguyên tác chẳng có ý “phải là” hay “người trả giá” gì cả.

Ngoài ra, bản tiếng Anh in lại có nhiều lỗi chính tả, ví dụ như:

“pfojecl” (đúng ra là “project”, trang 146), tire (đúng ra là “fire”, trang 210), nut (đúng ra là “out”, trang 210), cravpots (đúng ra là “craypots”, trang 214), eves (đúng ra là “eyes”, trang 216), “rook” (đúng ra là “took”, trang 236),...

Trên đây là những chỗ sai sót dễ nhận thấy từ một cuốn sách dịch song ngữ có ngay nguyên tác cho độc giả đối chiếu. Cuốn sách song ngữ quảng cáo là: “Một cuốn sách không thể bỏ qua với những độc giả muốn hiểu thêm về đất nước, con người Úc qua những truyện ngắn đặc sắc. Với hình thức song ngữ, tập truyện còn là một tài liệu bổ ích với những ai muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ hay khả năng dịch thuật của mình.” [1] mà lại dịch, biên tập, xuất bản như thế này thì liều lĩnh thật.

Úc châu 6/9/2008

© 2008 talawas
em tên bông
05-08-11, 17:35
Em đau buồn thưa với các bác là Nhã Nam đã và còn đang tiếp tục mua bản quyền khu vực của hầu hết các cuốn sách hay trên thế giới. Và họ dịch dở. Vì trình kém hay vì cẩu thả thì để từ từ em sẽ đi hỏi.

Điều này có nghĩa là các dịch giả giỏi, tâm huyết với tác phẩm, hôm nay và sau này sẽ không còn cơ hội để dịch các cuốn sách đã có chủ ấy nữa. Người đọc trong nước sẽ phải đành nhắm mắt đọc các bản dịch có thể là sai bét nhè. Cứ tưởng tượng như anh gió cứ phải nghe các bản concertos của Brahms do chị Cát trình diễn rồi chê Brahms dở. Tội nghiệp cho anh Brahms.

Em kêu gọi Nhã Nam đi chậm chậm lại, chỉ xuất bản cuốn nào mình biết dịch và dành đủ thời gian để dịch và dịch hay thôi. Đừng có ào ạt dành lấy bản quyền rồi làm ăn như thế rất là bất công với cả người đọc lẫn tác giả. Một người đọc khi mua bản dịch tức là đã trao trọn lòng tin của mình cho những nổ lực của nhà xuất bản đem lại một bản dịch trung thực. Tác giả hoặc đại diện của tác giả khi trao bản quyền cho nhà xuất bản cũng có một lòng tin tương tự. Dịch sách cẩu thả là lạm dụng lòng tin, là một hình thức lường gạt.

Em biết Nhã Nam làm sách vì yêu sách. Nhưng cũng có khi bớt yêu đi thì tốt hơn. Yêu cho đàng hoàng. Yêu cẩu thả thì càng yêu càng hại.

Hôm nào các bác mua vài cuốn sách dịch trong miền Nam trước 75 sẽ hiểu em nói gì. Thời đó người ta yêu đàng hoàng như thế nào.
Man
05-08-11, 18:05
Vấn đề là người đọc trung bình cũng ko thể nào thấy cái kém, cái sai ở đâu. Cho nên chung quy chỉ có những người khá mới phê phán thôi. Còn bàn dân thì vẫn đọc. Mà vậy thì Nhã Nam hay bất cứ nhà sách nào khác vẫn còn dịch, dù ẩu. Đánh đổi tí tiếng tăm kém cỏi lấy tiền ăn thì anh nghĩ họ vẫn làm. Không thể bảo họ ngừng được.


Cho nên cách tốt nhất, đối với độc giả có trình độ ( độc giả thường ko nói ), là ko mua sách của Nhã Nam nữa. Nhưng mà cũng ko đúng lắm, vì ko phải cuốn nào họ cũng dịch dở. Và những cuốn dịch dở cũng ko dở lắm lắm, đọc tạm vẫn còn được.

Hay có lẽ khi sách ra thì ko mua vội, chờ có bình luận của các bậc phê-bình-dịch-gia có tiếng đã nhỉ.
Mua
06-08-11, 04:09
Xét về tính thời sự thì lôi một bài từ năm 2008 ra để nói về chất lượng của doanh nghiệp sách vào năm 2011 là rất không fair. Cũng như bố đẻ quảng cáo mồi chài chất lượng cho cô con gái 41 cái xuân xanh về những năm tháng em nó vừa tốt nghiệp cấp 3, là hết sức nực cười!
Man
06-08-11, 08:55
Xét về tính thời sự thì lôi một bài từ năm 2008 ra để nói về chất lượng của doanh nghiệp sách vào năm 2011 là rất không fair. Cũng như bố đẻ quảng cáo mồi chài chất lượng cho cô con gái 41 cái xuân xanh về những năm tháng em nó vừa tốt nghiệp cấp 3, là hết sức nực cười!

Fair hay ko fair ko phải là mục đích của cuộc tranh luận và chẳng ảnh hưởng gì đến người đọc cả. Chỉ có điều, một doanh nghiệp/người đã từng làm ẩu thì chuyện làm ẩu có thể lặp lại, và xác suất làm ẩu là cao hơn so với doanh nghiệp/người chưa bao giờ làm ẩu. Bạn cứ nghĩ xem tại sao khi người ta tiếp xúc với con nghiện cũ hay từng đi tù cũ người ta vẫn thận trọng ?

Cái duy nhất mà doanh nghiệp/người từng làm ẩu có thể làm và nên làm là cố gắng làm thật tốt từ nay trở đi. Mình từng làm lỗi thì nên im lặng và tự sửa, sửa nữa, sửa mãi. Chứ đừng có luận fair với ko fair làm gì. Vô ích. Vì người mua quan tâm quái gì đến fair với không fair.
Chen
06-08-11, 09:03
Van nói có ý đúng, Man.

Khi đứa trẻ đã 10 tuổi Man còn nhận xét là, thằng/con này nói ngọng bỏ mẹ, chỉ vì hồi lên 3 tuổi nó nói ngọng.

Ví dụ như Man bảo, đấy hồi nó 3 tuổi nó nói ngọng như thế. Giờ nó 10 tuổi, vẫn nói ngọng như thế này này. Khi ấy mới kết luận được là thằng/con này nói ngọng thành tật, tương lai chắc đe'o gì đã sửa được.
Mua
06-08-11, 09:09
Bọn nó có chê Man là nhà thơ vô loại chứ cá nhân anh thấy Man là dạng rất tinh khôn đấy Chen. Anh nói không fair là vì xuất phát điểm của topic này nảy ra từ một ý đồ đầy tinh khôn. Do đó nó không còn giống một topic tương tự nhưng vô tư.
Gaup
06-08-11, 09:13
Ông Trịnh Lữ được giải dịch từ bao giờ rồi với Cuộc đời của Pi mà dịch thế này vào năm 2008 thì bị nó chửi là đúng rồi. Khó mà dạy chó già trò mới được, sao có chuyện ông Trịnh Lữ dịch khá hơn được trong 3 năm?
Chen
06-08-11, 09:15
Dĩ nhiên là, phê bình một sản phẩm chưa hoàn hảo thì dễ hơn là làm ra một sản phẩm hoàn hảo.

Man có thể chứng minh là mình khá, khi đủ trình độ nhận ra chỗ chưa hoàn hảo của sản phẩm. Người ta cũng có quyền chất vấn lại, vâng, tôi biết anh khá, anh có đủ giỏi để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo không?

Dĩ nhiên khi ấy, Man lại nói: anh cần đe'o, anh là người tiêu dùng, anh bỏ tiền ra mua sách thì anh yêu cầu được phục vụ sách tốt, anh đe'o cần phải đích thân tự tạo ra một tác phẩm hoàn hảo.

Yeah, Man lại đúng rồi. Thế nên Man nên vào Hội người tiêu dùng.

(Thực ra tự thân Man cũng đã có những trải nghiệm nhất định từ góc độ tác giả rồi. Nhà bán được chưa hả bác Man?)
Man
06-08-11, 09:16
Van nói có ý đúng, Man.

Khi đứa trẻ đã 10 tuổi Man còn nhận xét là, thằng/con này nói ngọng bỏ mẹ, chỉ vì hồi lên 3 tuổi nó nói ngọng.

Ví dụ như Man bảo, đấy hồi nó 3 tuổi nó nói ngọng như thế. Giờ nó 10 tuổi, vẫn nói ngọng như thế này này. Khi ấy mới kết luận được là thằng/con này nói ngọng thành tật, tương lai chắc đe'o gì đã sửa được.

Chen đừng có nhét chữ vào miệng anh.

Anh chưa bao giờ nói Nhã Nam chỉ toàn sản xuất những sách kém chất lượng và tương lai cũng thế. Cũng chưa bao giờ nói ông Trịnh Lữ dịch kém và sẽ luôn luôn là người dịch kém. Anh chỉ nêu ra một hiện tượng/sự thật. Chuyện đó xẩy ra trong quá khứ hay ở thì hiện tại không quan trọng, cái chính là nó là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người đọc và cho chính những người làm sách rằng có cái sự ẩu tả như thế đấy, chúng ta phải cẩn thận.

Anh vẫn mua sách của Nhã Nam đấy, thậm chí có khi còn nhiều hơn ối người khác. Nhưng anh cũng rất quyết liệt khi chỉ trích phê phán, vì đó chính là lợi ích cho anh và các bạn, đó là điều phải làm. Các bạn đừng có vì tự ái mà nổi sùng lên, có thương anh mới mắng, chứ ko thì anh kệ, anh lại chả nhẩy sang nhà Bách Việt, Chibook, Trẻ, Kim Đồng, TriThuc, Thế Giới...mua ngay ấy chứ.

Mà về mặt ngôn từ mà nói , giả sử anh có nói câu : Tương lai chắc gì đã sửa được vẫn đúng, vì nó chỉ là câu hỏi, một nghi vấn, chứ ko phải là khẳng định buộc tội. Cho nên là Chen đừng bênh nữa.

Hãy vì tương lai con em chúng ta, ủng hộ anh đê.
Mua
06-08-11, 09:31
Nếu oánh ông Trịnh Lữ thì oánh hẳn ông Trịnh Lữ từ cái tên topic oánh đi. Còn nếu oánh Nhã Nam thì hãy oánh một cái gì có tính thời sự hơn. Nói như Gấu, lại phải đi chứng minh các sách vừa xuất bản/sắp xuất bản của ông Trịnh Lữ kết hợp với Nhã Nam. Cái ấy gọi là fair của người lề phải.

Còn về việc không fair của Lạng thì có thể vì cậu ấy lười. Trong kí ức Lạng như anh biết Lạng có một vụ oánh thằng Nút em anh tương đối ầm ĩ ở đây hồi nó mới làm cho Nhã Nam hay thậm chí trước đó. Con người hay lần theo kí ức để thao tác, và khi họ lười, họ sẽ gúc!
em tên bông
06-08-11, 09:43
Thế Nhã Nam đã thu hồi tất cả các sách dịch sai dịch dở chưa Ivan?

Nhã Nam vẫn tiếp tục trả tiền bèo cho dịch giả (em không nắm rõ, Ivan hỏi bạn Bob) và mỗi cuốn sách chỉ được dịch trong vòng một hai tháng, có khi đếm bằng tuần. Như thế là rất ẩu. Đừng nói với em là dịch giả Nhã Nam đều là thiên tài và làm việc như chão chớp.
Sưa
06-08-11, 09:54
mình cũng đau buồn quá

thế các bạn í toàn lừa đảo à

dù viết từ năm 2008, nhưng rõ ràng là nó vẫn còn tràn lan trên thị trường, thậm chí là nằm trong thư viện

tại sao với những mặt hàng như sách dịch ẩu, kém chất lượng ko bị thu hồi như thực phẩm hay đồ chơi độc hại nhỉ?

hôm nọ ghé tiệm sách đọc quyển Vô tri, lại có dịp khác đọc quyển Đời nhẹ khôn kham, bản thân mình không giỏi tiếng Anh, cũng ko giỏi đối chiếu dịch dọt, nhưng đọc cách hành văn lủng củng, dùng từ gượng ép đã thấy khó chịu rồi
Gaup
06-08-11, 09:59
Gì mà phải phức. Van lúc mà muốn chẻ tư sợi tóc cũng biết cách làm đấy. Nhưng mà làm không công bằng. Trịnh Lữ dịch sách cho Nhã Nam xuất bản, hai bên cùng chịu trách nhiệm, chửi thằng nào mà chả được.

Thằng Nút cũng thế thôi, dịch vội dịch vàng để cho nhanh kịp xuất bản, nên chất lượng nói chung vớ vẩn. Chen chê Man là không dịch được mà cứ chê. Anh dịch tốt nhưng anh biết dịch đàng hoàng tốn rất nhiều thời gian. Để đạt được chất lượng xuất bản anh dịch một trang mất gần 2 tiếng, trong khi bình thường ra như khi đi dịch cho mấy khoá học anh có thể dịch một lèo người ta nói 5 phút anh dịch liền tù tì không cần nghỉ, đủ biết khi dịch viết xuống để xuất bản anh cảm thấy cần phải dịch tốt thế nào. Đâm ra là anh không thể nào làm được cái việc mất thời gian đấy.

Nói đi thì cũng phải nói lại là dịch thế là cũng được rồi, với mức thù lao chắc còm, với trình độ độc giả nói chung thấp thì miễn là đừng sai quá chứ còn sai vừa thế thì cũng không sao. Một bản dịch hoàn chỉnh, hoàn hảo cần đầu tư rất lớn mà các nhà xuất bản và độc giả không bao kịp được. Ví như nếu anh dịch một quyển sách 300 trang mất 5-600 tiếng, mỗi tiếng anh tính rẻ khoảng 60-70 đô/giờ thì có chó nó trả 30 nghìn đô cho dịch một quyển sách ba lăng nhăng. Mà không làm được thế thì ko có bản dịch hoàn hảo.

Giải pháp là thế này này, là dịch theo kiểu Wiki nhiều người cùng dịch và cùng sửa. Ngày xưa thằng Bi đã làm thử với Harry Potter nhưng chưa hay. Nếu ai làm được thì sẽ là một giải pháp tốt, nhanh, rẻ.
Mua
06-08-11, 10:02
Đừng nói với em là dịch giả Nhã Nam đều là thiên tài và làm việc như chão chớp.

Nói ngọng tiếng Việt thì nói chuyện dịch giả tiếng Việt ít thôi em. Rõ hơn này: người nói ngọng thì không đủ thẩm quyển chê bản dịch là kém.
em tên bông
06-08-11, 10:06
Nhã Nam vơ vét mua bản quyền cả rồi thì bây giờ hay sau này có người tử tế muốn dịch thì cũng không làm được nữa. Và người đọc muốn có một bản dịch tử tế của Unbearable Lightness thì thôi chờ đến kiếp sau vậy.
Uninstaller
06-08-11, 10:08
Dịch trên mạng, phát free, làm đéo gì nhau?

Phải công nhận, thằng Van dạo này tinh khí phát tiết, rất xuất thần, anh khen.
em tên bông
06-08-11, 10:09
Ivan không có chọn lựa nên ai dịch thế nào phải đọc thế nấy thôi. Em đang bênh vực quyền lợi cho anh mà. Em thì em đâu có đọc sách Nhã Nam.
Mua
06-08-11, 10:13
Ivan không có chọn lựa nên ai dịch thế nào phải đọc thế nấy thôi. Em đang bênh vực quyền lợi cho anh mà. Em thì em đâu có đọc sách Nhã Nam.

Như đã nói hôm trước anh lên mạng là để kiếm mẹ cho con anh chứ duy ngã độc tôn như anh cần gì bênh vực? Em không đẻ được thì làm ơn tránh ra để anh gạ con khác, anh cảm ơn!
Gaup
06-08-11, 10:18
Van cũng có biết ngoại ngữ đ đâu, bênh cái đít gì mà bênh.
Paladin
06-08-11, 13:00
Ivan không có chọn lựa nên ai dịch thế nào phải đọc thế nấy thôi. Em đang bênh vực quyền lợi cho anh mà. Em thì em đâu có đọc sách Nhã Nam.

Van nó đúng đấy. Nói ngọng tiếng Việt thật, và ngạc nhiên thật!
gió
06-08-11, 15:41
Một người đọc khi mua bản dịch tức là đã trao trọn lòng tin của mình cho những nổ lực của nhà xuất bản đem lại một bản dịch trung thực. Tác giả hoặc đại diện của tác giả khi trao bản quyền cho nhà xuất bản cũng có một lòng tin tương tự. Dịch sách cẩu thả là lạm dụng lòng tin, là một hình thức lường gạt.Nghe cú nhở, may mà anh không quan tâm lắm đến văn học.

Thôi nghe nhạc đi Bông ạ, âm nhạc không cần dịch và âm nhạc không thể nói dối (@ai đó).
Sưa
06-08-11, 21:42
nhiều người cùng dịch có phải là rất cần sự chuyên nghiệp đến mức như máy dịch ko?

cái này làm bạn nhớ đến cái câu bạn Van nhắc đến thầy bạn ấy nói về việc dịch, đại loại là người ta phải bỏ cái tôi ra khỏi bản dịch (is it right? :D)

nhân đây bạn muốn hỏi: cái tôi đấy là cái gì? thể hiện như thế nào?
Phực
06-08-11, 23:19
Ngay tại chính bản thân 1 ngôn ngữ bất kì còn chả có từ song song nghĩa y chang nhau, lấy đâu ra mà dịch thoát được cái tôi( trình người dịch, cách nhận thức tác phẩm- năm người mười ý, ai chả đúng-vân vân và vân vân...)
Cá_kiếm
07-08-11, 12:17
Thế Nhã Nam đã thu hồi tất cả các sách dịch sai dịch dở chưa Ivan?

Nhã Nam vẫn tiếp tục trả tiền bèo cho dịch giả (em không nắm rõ, Ivan hỏi bạn Bob) và mỗi cuốn sách chỉ được dịch trong vòng một hai tháng, có khi đếm bằng tuần. Như thế là rất ẩu. Đừng nói với em là dịch giả Nhã Nam đều là thiên tài và làm việc như chão chớp.

Mỗi cuốn sách bình thường, nghĩa là chừng bốn trăm trang và không phải của các tác giả lớn như MK gì đấy mà làng nhàng như các anh Marc Levy, thì thời gian Cty sách ấn định cho dịch giả là ba tháng, xong dịch giả câu kéo cao su lên thành bốn tháng, có khi năm tháng hoặc hơn. Cơ mà anh nghe nói có bác nào đấy dịch sách tàu hai chục ngày được một cuốn.

Còn về chuyện bản quyền dịch sách (cái này cũng nghe nói), thì các công ty chỉ mua bản quyền trong dăm bảy năm thôi, hết thời gian đấy thì thằng khác có thể mua bản quyền và dịch lại.
Sir.Khệnh
14-06-12, 11:30
Thần tượng nhà thằng Van đây này, dịch dọt như cái đầu buồi anh.

Sẽ hiệu đính 264 lỗi của quyển Vô tri

TT - Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam vừa phát hành thông cáo trên trang web của đơn vị này, thừa nhận các lỗi dịch trong quyển Vô tri (nguyên tác L’Ignorance của Milan Kundera)

Sách được Cao Việt Dũng dịch, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2010.

Ảnh: Thuận Thắng

Sự cố bản dịch quyển Vô tri được khởi lên từ loạt bài viết ký tên Hà Thúc Lang trên một trang web về nghệ thuật hồi tháng 4-2012, đã “kê cứu” các lỗi sai có thể tìm thấy trong bản dịch Vô tri đang lưu hành.

Trước những phản hồi đó, Nhã Nam cho biết đã thẩm định lại chất lượng bản dịch Vô tri và trong thông cáo mới nhất Nhã Nam nhìn nhận: “Bản dịch Vô tri có tương đối nhiều lỗi, cụ thể 264 điểm có thể xác định được là lỗi và đều thuộc loại lỗi cần sửa, nên sửa, trong đó bao gồm: 87 lỗi sai nghĩa (cụ thể hơn: có năm từ dùng sai nghĩa lặp đi lặp lại trong bản dịch do đó bị tính gộp lại thành 32 lỗi), 67 lỗi chệch nghĩa, 77 lỗi diễn đạt, 33 lỗi sót từ/câu so với nguyên bản”.

Ðồng thời Nhã Nam thông báo hướng khắc phục: “Chúng tôi quyết định tiến hành hiệu đính bản dịch cho lần tái bản ngay sau đây, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấn chỉnh khâu biên tập, hầu bảo đảm tình trạng sai sót như đối với bản dịch này kịp thời được hạn chế với mọi ấn phẩm của Nhã Nam về sau”.

Ðây là sự cố dịch thuật thứ hai liên tiếp đối với dịch giả Cao Việt Dũng và Công ty Nhã Nam trong ba tháng trở lại đây, sau trường hợp quyển Bản đồ và vùng đất cũng bị phát hiện mắc nhiều lỗi và đã phải thu hồi. Sự cố này được Nhã Nam khẳng định: “Ðây chắc chắn là bài học lớn đối với chúng tôi trong xuất bản”
Laventa
14-06-12, 20:31
Tai nạn nghề nghiệp.