The Humble Indie Bundle.

wasabi
27-07-11, 13:09
Bọn này là bọn mới, họ gộp mấy game do các nhà sản xuất game cá nhân lại với nhau. Các game này ko có giá cố định mà người dùng muốn trả bao nhiêu thì trả, muốn copy đi đâu thì cóp, chạy Windows, Mac và Linux.

Em có mua bộ game năm ngoái có trò gì mà có cái bọn dầu đen với lại trò người ngoài hành tinh hay phết.

Năm nay có vẻ như chất lượng các trò đã có nhiều cải tiến đáng kể.

Có cái trò bánh xe có vẻ cũng hay, mà trò vẽ cũng hay.

http://www.humblebundle.com/