Hè 2011

Trái
02-07-11, 23:16
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f42d3_1c278207_p1010005_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4300_387c2745_p1010099_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4331_0eb219e6_p1010098_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f44a3_1126772b_p1010011_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f446e_35d48c80_p1010010_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4434_2644e9f8_p1010009_resize.jpg
Trái
02-07-11, 23:37
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f484e_110fadd1_p1010087_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4819_620ded3c_p1010056_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f47eb_0aa66b47_p1010046_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f47b2_06014c6e_p1010047_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4779_3628dd42_p1010039_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4708_6b65cfa9_p1010024_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f46d2_0216742e_p1010017_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4696_130ff735_p1010013_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/6/17/8/2116273/4dfaaba0_740191c4_217208_101347693285143_100002297374784_7988_1939291_n.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4c22_3fa25635_p1010065_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4c83_2092b548_p1010067_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4d4e_2b88ed9e_p1010071_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/2/23/2116273/4e0f4d7e_5104c67f_p1010072_resize.jpg
Trái
03-07-11, 00:18
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f515b_46000b2c_p1010006_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5139_0dc369bf_p1010084_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5115_0d11c104_p1010095_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f50e0_55b14ca1_p1010077_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f50b3_27999aa4_p1010035_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5092_703b5842_p1010038_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5063_6a360f17_p1010060_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5030_7da520d8_p1010029_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f500b_6a351d3f_p1010027_resize.jpg
Gaup
03-07-11, 01:38
Đẹp đấy. Cảm ơn Trái.
Trái
03-07-11, 05:56
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0fa059_7d3531a9_p1010089_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0fa042_5168b383_p1010082_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0fa02e_7a7a1151_p1010044_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0fa01a_32b0af19_p1010043_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0fa005_684f8694_p1010022_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f97b6_5ef37ad4_p1010020_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f97a3_207ab556_p1010016_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f978f_1e2a2599_p1010015_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f977e_35ee591a_p1010012_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f90ac_64eb45ee_p1010120_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f909b_3e30b930_p1010119_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f8a58_5bbaafd9_p1010110_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f8a6b_1f132bc7_p1010112_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f8a46_76a2f923_p1010109_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f8a24_784e37c2_p1010106_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/4/2116273/4e0f89d4_1d5c7032_p1010101_resize.jpg
Trái
03-07-11, 06:09
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f9621_0000d18a_p1010084_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f9633_1e9bd716_p1010085_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f9647_1a91d67e_p1010090_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f965a_0d886d9e_p1010091_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f966d_6b190a0c_p1010094_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/6/2116273/4e0fa352_551eaa98_p1010111_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/6/2116273/4e0fa38c_43fd7669_p1010128_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/6/2116273/4e0fa39f_231603ff_p1010127_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/6/2116273/4e0fa3b2_54dc054a_p1010117_resize.jpg

bonus: hầm bí mật, hehehe

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/6/2116273/4e0fa37a_78844e62_p1010129_resize.jpg
maya
03-07-11, 09:15
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/5/2116273/4e0f9647_1a91d67e_p1010090_resize.jpg

con bé này đang làm gì thế Trái?
Trái
03-07-11, 13:43
Vẽ mặt, nó là đứa vẽ mặt cho thằng bé có 2 cái ảnh ở trên kia, mỗi cái mặt như vầy 2 eo.
Mime
03-07-11, 15:06
Cảnh buồn nẫu ruột.
:(
Trái
03-07-11, 15:09
Ừ, nhiều 1 quá. Một đám cưới, một con chó, một con chim, một cái áo, một cái máy bay đồ chơi. Biết làm thế nào, tự nhiên nó thế, thấy gì chụp đấy.

Kể cũng đen, có phần ca nhạc ngoài trời vui nhất thì lại không chụp.
Trái
03-07-11, 20:02
Tiếp theo và hết, chiều em lượn chỗ khác

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e1064b9_6992a19f_p1010189_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e1064da_735b407b_p1010191_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e106474_1174c426_p1010178_resize.jpghttp://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105f58_171d3d77_p1010214_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105f80_55ece82c_p1010215_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105f19_3bf8b239_p1010211_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105ef3_5786c0d0_p1010207_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105ed4_70f29bed_p1010205_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105eb7_6ecb771e_p1010203_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105b80_2e6f429b_p1010137_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105ba3_78484e15_p1010152_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105bc4_4862d082_p1010153_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105be8_2cbd7b28_p1010158_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105c0c_53d049fe_p1010167_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105c33_7fd6ef4b_p1010168_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105c7a_379fb62b_p1010170_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105e76_061f4680_p1010201_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105e96_03037a83_p1010202_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/20/2116273/4e106977_401f7376_p1010188_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/20/2116273/4e1069c7_254747c3_p1010190_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/20/2116273/4e106a18_58766ec3_p1010193_resize.jpg
em tên bông
03-07-11, 20:20
Mime nói đúng quá.
Nhếch
04-07-11, 08:32
Em chịu éo biết chủ đề của bác là cái bullshit gì anh Trái ạ, anh cầm máy chụp hình như toàn tư thế đứng, chụp khá vội... Em chưa đi Tây bao giờ nên cứ nhìn thấy cảnh ở éo nào của bọn Tây là như nhau, Ả rập là như nhau.
Trái
04-07-11, 19:07
Nhếch hỏi chủ đề thì Trái chịu, đi chơi cuối tuần 3 ngày, nhìn gì chụp đấy. Mình có phải hiếp ảnh gia chuyên nghệp đâu mà ngắm nghía chụp quỳ chụp bò các tư thế.

À có khi chụp ảnh để biết rằng mắt mình vẫn sáng, chân mình vẫn vững. Thế thôi. Sướng nhất là đi chụp trộm chục cái ban công, hí hí hí.
Nhếch
05-07-11, 12:56
Cuộc sống là cái ban công, ở đó có hoa, nhìn thấy đời có gì đó đáng yêu, bình yên, tự tại trong tâm hồn. Cuộc sống của mình không biết đến bao giờ mới có được một mái ấm nhỏ, có ban công và hoa? Chắc đéo có rồi.
bibabibo
05-07-11, 17:19
Nhìn thằng cu vẽ mặt ngộ quá anh Trái, tuần vừa rồi bọn em cũng đi vẽ mặt. (sao lại post qua link ở VN)
Trái
05-07-11, 18:56
Anh Nhếch lo làm đéo gì cái tâm tư ẻo lả đấy. Anh không có thì anh đi nhìn, đi ngắm, đi xem ban công của người ta, anh thấy thích thấy vui thì anh cũng tự xây được cái ban công trong lòng mình. Miễn là anh đừng có phá ban công nhà người ta ra.

Được thấy, được ước mơ với em đã là sướng rồi. Còn chuyện có hay không có là ý Giời, quan tâm đéo. Người ta có ban công thật, hoa thật còn em thì không. Nên em chơi hoa giả bày bàn, em so sánh đấy. Trích lại tấm ảnh này cho Nhếch biết.

@ bibo: link phụ, link chính anh không public được, đảm bảo quyền riêng tư.

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/19/2116273/4e105f80_55ece82c_p1010215_resize.jpg
Lỗ Trí Thâm
06-07-11, 18:07
Hè ở nhà tớ đây.Định về VN ở mà nhiều khi vẫn tiếc nơi này nên còn nhùng nhằng.Thỉnh thoảng ngồi ngoài vườn đọc sách con nai ngoài rừng lại lảng vảng vào sát hàng rào, còn sóc thì rất thường xuyên ở trong vườn
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/He0001.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/He000222.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/He0003.jpg
dlna
07-07-11, 01:54
Topic của bạn Trái hay đấy. Rảnh rỗi mình sẽ mở một topic "những nẻo đường châu âu" rồi up ảnh vào cho vui.

Tiện đây mình cũng muốn chia sẻ cùng các bạn một vài hình ảnh mà mình chụp ở vườn sau nhà mình. Vườn vui phết. Nói chung thì chim chóc vẹt viếc đủ thứ màu suốt ngày nhảy vào ban công đậu vào cửa sổ nhà mình ị và phá cây cảnh, vườn ớt chỉ thiên của mình ngày nào cũng bị chúng vào phá. Lúc nào có mấy con quạ đến thì chim chạy sạch. Lũ quạ nói chung đen trũi, nhìn thì lấm la lấm lét như trộm. Sáng sáng thì vịt họp chợ thành từng đàn còn lại thì cả ngày đuổi nhau bay tán loạn kêu càng cạc cũng vui tai vui mắt. Có đôi vợ chồng thiên nga cứ đi đâu vài hôm lại lượn về đây đứng rỉa lông cánh. Hôm nào đôi này lại về mình sẽ chụp ảnh đôi thiên nga này cho các bạn coi.

Chiều hôm tuần trước tự nhiên thấy cục gì đen đen xa xa, chạy ra xem thì hóa ra con nhím. Khổ thân cu cậu, mình lại gần thì co cụm lại như quả bóng. Mình kiên nhẫn thở nhẹ đứng im rình một lúc để nó lại bò, nhưng đợi 10 phút hơn nó vẫn nằm lì đấy. Mình đành phải lật ngửa nó lên để chụp ảnh. Trông rõ tội nghiệp!

Nhưng nhìn kĩ cũng dễ thương nhỉ?

http://farm6.static.flickr.com/5156/5909174129_286a081b4f_b_d.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5231/5909175893_c4acb49b7b_b_d.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5316/5909739240_6d604500a5_b_d.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5151/5909178281_edec0260d8_b_d.jpg
Little Princess
07-07-11, 07:45
Chỗ bác Thâm và ông dlna đẹp mê ly. Đáng yêu quá xá.
Trái
07-07-11, 20:51
Nhím thì em gặp suốt, còn bò ra cửa hàng hoa quả thực phẩm ăn táo thừa, em mà biết nấu chắc cũng thịt luôn, hihi. Tuần trước đi chơi em gặp ở một ga nhỏ toàn thỏ chạy lông nhông quanh đường tàu.

Mai em lại đá thêm vài tấm nữa nhé.Vườn nhà anh Thâm có cây gì tím tím thế?
Phực
08-07-11, 00:03
VN hè chả có gì ngoài ông mặt giời nắng tổ bố, đường bẩn, xã hội lộn xộn, thôi thì khoe ...người :
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/34197_1411453331266_1380493556_31235102_1479132_n.jpg
sugar ray
08-07-11, 00:25
vn hè chả có gì ngoài ông mặt giời nắng tổ bố, đường bẩn, xã hội lộn xộn, thôi thì khoe ...người :
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/34197_1411453331266_1380493556_31235102_1479132_n.jpg


oh my goooooood... Con nem béo à?????????????????????
Trái
08-07-11, 00:57
Em hông nói bậy nhưng thật lòng cô áo đen tí to và đẹp như bát tào phớ các bác nhỉ? Nóng thế này mà chan canh húp phát hết cả bát luôn.

Còn cái con áo hoa đỏ thì xấu xấu bẩn bẩn làm phí cả cái ảnh, hoặc nó làm nền cho bát tào phớ, hehe. Em mặc định nem béo là đứa áo đỏ, xấu người xấu cả nước da :D
Bắc Thần
08-07-11, 01:02
Em áo đen chắc là Việt kiều. Anh dám chắc lun.
dlna
08-07-11, 01:10
Em áo đen có nụ cười tít mít vô tư lự thoải mái nhỉ, trông rất đáng yêu. Mình cũng tin rằng em nó là Việt Kiều. :D
sugar ray
08-07-11, 01:28
Tổ sư thằng Ngọc Anh thằng Bắc Thần.
vongoan
08-07-11, 02:25
Hoa vườn nhà em, nhiều thấy ớn, mọc như rừng, chụp bằng Ipad

http://img846.imageshack.us/img846/4592/tigerlily1.jpg

http://img135.imageshack.us/img135/696/tigerlily2.jpg
vongoan
08-07-11, 02:35
http://farm6.static.flickr.com/5151/5909178281_edec0260d8_b_d.jpg

mấy con hedgehog này dễ thương gì đâu, hồi ở Đức em thấy hoài, tụi nó sợ người lắm, mà lại khoái đi lang thang...
dlna
08-07-11, 04:04
mấy con hedgehog này dễ thương gì đâu, hồi ở Đức em thấy hoài, tụi nó sợ người lắm, mà lại khoái đi lang thang...

Tụi nhím này nhát lắm Vongoan ạ. Ở Đức, Pháp, Hà Lan hay Bỉ... thì anh nghĩ chẳng ai bắt nó mà thịt cả (trừ những người bắt nó để thịt là những ai thì các bạn chắc cũng thừa biết là chỉ có ai rồi đấy), nên không có lý gì mà nó chỉ sợ riêng mỗi con người. Đặc điểm nổi bật của loài này là nhát. Chính vì nhát nên nó mới có lớp lông xù xì và cứng ráp như vậy. Theo anh thì không phải là nó chỉ sợ riêng mỗi con người đâu, bất cứ vật gì to lớn mà lại chạy đến nó nhanh nó đều sợ cả. Cứ thấy thấp thoáng cái gì to lớn xa xa đang tiến lại là các chú co cụm lại và nhắm tịt mắt lại rồi nằm im thin thít, sờ chạm vào thì các cậu bắt đầu cuộn mình thành cục tròn vo, trông dễ thương gì đâu. Hihihi...

Đúng là cái giống buồn cười, đã nhát, lại còn khoái đi lang thang...:D
justhavelook
08-07-11, 11:20
Các bạn ở tây mà không biết có một loài hoa rất cá biệt!

Chúng ít khi mọc rải rác mà theo bầy đàn. Hoa của nó khi thì có mùi thơm, khi thì có mùi thôi thối, có khi rất thối. Nó có phong cách đôi khi ngay ngắn và thẳng thắn, nhưng đôi khi lại uốn éo và xiên xẹo.

Mình gọi nó là hoa cứt lợn tây.
Nhếch
08-07-11, 13:11
Bố anh Lúc, làm em cười phụt cả màn hình!
dlna
08-07-11, 14:57
Các bạn ở tây mà không biết có một loài hoa rất cá biệt!

Chúng ít khi mọc rải rác mà theo bầy đàn. Hoa của nó khi thì có mùi thơm, khi thì có mùi thôi thối, có khi rất thối. Nó có phong cách đôi khi ngay ngắn và thẳng thắn, nhưng đôi khi lại uốn éo và xiên xẹo.

Mình gọi nó là hoa cứt lợn tây.

Bạn Justhavelook cũng làm mình chết cười. Để mình giúp bạn Justhavelook cung cấp thêm thông tin về loài cây quý hiếm này cho các bạn:

"Theo Đông y, cây hoa cứt lợn có vị cay đắng, tính mát.

Cây cũng được dùng như một vị thuốc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, tiêu thũng, trục ứ. Dùng chữa cảm mạo phát sốt, các chứng bệnh yết hầu sưng đau, ung thũng, mụn nhọt... Sách Quảng Đông trung dược còn nói dùng để trị bệnh sa tử cung và u tử cung.

Đặc biệt, cây hoa cứt lợn còn có công dụng dược lý đáng kể sau:

* Chữa phụ nữ bị rong huyết sau khi sinh nở.
* Chữa viêm xoang dị ứng
* Phối hợp với nước bồ kết để gội đầu có tác dụng sạch gầu, trơn tóc."

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_C%E1%BB%A9t_l%E1%BB%A3n
Lỗ Trí Thâm
08-07-11, 15:39
Bạn dlna là bác sĩ mà không chuẩn đoán được bệnh của justhavelook à. Tiếng chuyên môn là To be green with envy
em tên bông
08-07-11, 15:41
Tụi nhím này nhát lắm Vongoan ạ. Ở Đức, Pháp, Hà Lan hay Bỉ... thì anh nghĩ chẳng ai bắt nó mà thịt cả (trừ những người bắt nó để thịt là những ai thì các bạn chắc cũng thừa biết là chỉ có ai rồi đấy), nên không có lý gì mà nó chỉ sợ riêng mỗi con người. Đặc điểm nổi bật của loài này là nhát. Chính vì nhát nên nó mới có lớp lông xù xì và cứng ráp như vậy. Theo anh thì không phải là nó chỉ sợ riêng mỗi con người đâu, bất cứ vật gì to lớn mà lại chạy đến nó nhanh nó đều sợ cả. Cứ thấy thấp thoáng cái gì to lớn xa xa đang tiến lại là các chú co cụm lại và nhắm tịt mắt lại rồi nằm im thin thít, sờ chạm vào thì các cậu bắt đầu cuộn mình thành cục tròn vo, trông dễ thương gì đâu. Hihihi...

Đúng là cái giống buồn cười, đã nhát, lại còn khoái đi lang thang...:D


Nó đành chịu để cho bọn dở hơi chụp ảnh, đành chịu hiểm nguy, phiền hà đi kiếm ăn, chứ đi lang thang cái gì?
em tên bông
08-07-11, 15:55
Tôi gặp Ngọc Anh thì tôi cũng thụt đầu nhắm tịt mắt lại, nói gì đến con nhím.
Nhếch
08-07-11, 15:59
Đèo mẹ, bọn ở nông thôn đứa nào chả biết cây hoa cứt nhợn, cây nhọ nồi, rau tàu bay, cây so đũa, cà độc dược... Hồi bé chăn trâu cắt cỏ, gặp bệnh gì cũng biết hái lá để trị. Giờ Nhếch một dao dắt lưng có rơi vào rừng A ma zôn 1 tháng cũng không chết đói được, nhưng thả ra giữa Hà nội phồn hoa mà éo có việc gì làm thì 1 tuần là chết đói nhăn răng.
Uninstaller
08-07-11, 16:10
Họa mi, yesterday and now? (http://nhacso.net/nghe-nhac/hoa-mi-toc-nau.324372.html)

Lạc đề, có lẽ.
lão ma
08-07-11, 17:44
VN hè chả có gì ngoài ông mặt giời nắng tổ bố, đường bẩn, xã hội lộn xộn, thôi thì khoe ...người :
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/34197_1411453331266_1380493556_31235102_1479132_n.jpg

Thằng Bi đâu rồi? Về Việt Nam lấy vợ đi mậy...
dlna
08-07-11, 23:12
Nó đành chịu để cho bọn dở hơi chụp ảnh, đành chịu hiểm nguy, phiền hà đi kiếm ăn, chứ đi lang thang cái gì?

Hiểm nguy gì đâu bạn Bông? Mình đâu có sống trong rừng hay gần rừng đâu mà bảo rằng bọn thú hoang nó đi kiếm ăn rồi vô tình lạc đường mà vào nhà mình? Nơi thành thị đông đúc nhà cửa cây cối xe cộ rầm rập cơ mà Bông?

Bông có công nhận rằng quan điểm người và vật nên cùng nhau sống, cùng chia sẻ thiên nhiên trời đất (vì trời và đất không là của riêng ai cả), người và vật cùng hòa với thiên nhiên, thiên nhiên vì thế sẽ hỗ trợ lại con người có cuộc sống trong lành hơn, ít bệnh tật hơn và vì vậy sẽ hạnh phúc hơn… là một quan điểm đúng đắn hay không?

Khi nhím đi lang thang hay kiếm ăn trong khu vực đông đúc dân cư thì đâu có nghĩa lãnh địa đó là của riêng mỗi nhím. Vì vậy khả năng gặp phải người của nhím có khi còn cao hơn khả năng gặp một bạn nhím khác. Khi nhím gặp người, thì phía nhím sẽ ngầm định rằng đó là một sự phiền hà, hôm nay ra đường gặp bọn dở hơi chụp ảnh mình, đã thế lại còn làm phiền mình để mình không có nhiều thời gian kiếm ăn... Nhưng khi người gặp nhím, giả sử người không tò mò lại gần ngắm nghía và vật ngửa nhím ra chụp ảnh mà lại giật mình hét toáng lên, thì theo quan điểm của người có nghĩa là nhím đã là kẻ làm phiền. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng này? Còn vịt, còn chim, còn thỏ, còn thiên nga, còn sóc và còn rất nhiều các con vật khác nữa thì sao? Giả sử khi gặp đôi vợ chồng thiên nga, đôi này thấy con nhím đen đủi lò dò bò tới, tưởng cái gì nguy hiểm, xông ra mổ tới tấp vào đầu nhím, thì khi đó nhím hay thiên nga đứa nào đã làm phiền đứa kia trước?

Chẳng làm thế nào khác được. Cùng tồn tại và có mặt trong cùng một môi trường thì phải tìm cách mà chung sống với nhau thoải mái, hòa thuận là tốt nhất. Quy luật chọn lọc tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, con nào to khỏe thì thắng, con bé biết thân biết phận thì ra chỗ yên ả ít tai nạn mà chơi… tạm thời không bàn ở đây. Việc người và nhím sống cùng nhau và chẳng may nhím bị vật ra chụp ảnh đâu có nghĩa là hiểm nguy với nhím. Chỉ khi việc làm nào đó ảnh hưởng tới sinh mạng của nhím và con cái nhím, thì lúc đó mới được định nghĩa là hiểm nguy chứ? Nếu quả thực nơi người và nhím cùng chung sống có các mối hiểm nguy đối với nhím, thì thiết nghĩ, làm gì còn con nhím nào ở đó! Số lượng nhím tồn tại được ở đó theo thời gian sẽ tiệm về cận không. Nhím không còn ở đó thì có còn con nhím nào chấp nhận hiểm nguy để đi kiếm ăn không?
dlna
08-07-11, 23:13
Nhím còn ở và còn đi (cho dù là lang thang hay kiếm ăn) trong khu vực có rất đông người sống này, có nghĩa là con người đã mở lòng và đã dung dưỡng cũng như chấp nhận sống thuận hòa cùng nhím, không hề làm hại gì đến nhím. Nhím và người vẫn thường hay gặp nhau ở khu vực mà người sống nhiều hơn nhím, cũng có nghĩa là nhím có rất ít cảm giác về một mối nguy hiểm nào đến từ con người (chẳng hạn như cảm giác sợ bị bắt thịt, bị đập chết, bị lôi ra nhổ trụi bộ áo giáp lông hoành tráng…). Con người thường nghĩ và thường gắn cho động vật những điều cực kỳ vô lý như động vật thì không có cảm giác hoặc không có khả năng biểu lộ những cảm xúc đang có, vì vậy con người có thể làm bất cứ cái gì với động vật cũng ok. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Ở động vật có cơ chế truyền tin và thông báo cho nhau biết nơi nào có hiểm nguy hoặc ở đâu có thức ăn, chúng cũng có cơ chế biểu lộ những trạng thái cảm xúc và đau đớn không khác gì người. Mình cũng chỉ dừng ở đây thôi, không đi sâu thêm. Nếu mình mà đi sâu hơn nữa vào vấn đề cảm giác hoặc xúc cảm hay sinh mạng gì gì gì gì… thì chúng ta sẽ lại nhảy sang vấn đề khác mất. Thực vật chẳng hạn, thực vật cũng là một dạng sinh linh chứ không phải cứ là thực vật thì là loài vô tri blah blah như mọi người nghĩ - nếu mà xét sâu như thế nữa thì đội sư sãi trong chùa chắc hết đường tu, ăn gì để mà tu bây giờ? :D

Nói tóm lại ngắn gọn là nơi nào mà nguy cơ bị tóm cổ bắt thịt hoặc đập chết cao, thì nơi đó chẳng còn con vật nào dám bén mảng tới. Nhím thừa hiểu lượn lờ đi kiếm ăn lang thang thế chẳng có ai bắt thịt mình nên nó cứ lởn vởn vậy, mặc cho cái đặc tính cố hữu của nó là nhát. Không nhát và hay sợ thì có bộ lông giáp kia để làm gì? Và việc bị phiền hà khi bị lật ngửa ra có thể là đúng, nhưng hiểm nguy là sai. Chắc gì nó đã đành chịu để phiền hà? Giả sử nó thích thế thì sao? Nếu không muốn phiền hà nó phải chọn thời điểm khác như buổi tối ít người thì đi kiếm ăn chứ tại sao lại lởn vởn ban ngày ban mặt thế?

Mình nghĩ chắc là khả năng nó thích được vật ngửa ra để chụp ảnh là tương đối cao. Bông thử tham khảo bạn Dee xem, hình như bạn ấy cũng đang có ý định tương tự thì phải.

Ủn Ỉn đã chụp được cái ảnh nào của Dee chưa? Báo cáo tình hình đi cưng! :DTôi gặp Ngọc Anh thì tôi cũng thụt đầu nhắm tịt mắt lại, nói gì đến con nhím.

Bông có thể cho mình được biết nguyên nhân của hành động “thụt đầu và nhắm tịt mắt lại” này được không? Mình có ý định bắt thịt hoặc vặt lông Bông đâu mà Bông lại đối xử với mình như thế? :D
dlna
08-07-11, 23:14
Bạn dlna là bác sĩ mà không chuẩn đoán được bệnh của justhavelook à. Tiếng chuyên môn là To be green with envy

Mình thì không nghĩ như vậy. Bạn Lỗ Trí Thâm có thể giải thích cho mình rằng tại sao bạn lại nghĩ như vậy được không?
Lỗ Trí Thâm
08-07-11, 23:33
Mình thì không nghĩ như vậy. Bạn Lỗ Trí Thâm có thể giải thích cho mình rằng tại sao bạn lại nghĩ như vậy được không?
Đọc giọng văn và chủ đề không ăn nhập với ai.
Với cả mình muốn nói rằng ,làm sao bạn có thể đoán em trong ảnh là Việt kiều được.Ở bên Tây ăn mặc tuy không khắt khe nhưng bao giờ cũng có qui tắc ̣đúng chỗ.Khi xuống nước không ai mặc đồ đầm bình thường mà bắt buộc phải có đồ tắm, ngoài vấn đề lịch sự ra còn có vấn đề vệ sinh, nó được giáo dục từ nhỏ.Ngay đi tắm nắng mà mặc đồ bình thường cũng bị la huống hồ xuống nước.
Còn vấn đề em Bông nói với bạn là chính xác.Hai con nhím không thể gần sát nhau được vì có hàng gai tua tủa.Chính vì thế tây nó có câu ngạn ngữ để cảnh báo ai muốn đến gần, :Tôi là Nhím đây, keep your distance .
xame
08-07-11, 23:46
VN hè chả có gì ngoài ông mặt giời nắng tổ bố, đường bẩn, xã hội lộn xộn, thôi thì khoe ...người :
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/34197_1411453331266_1380493556_31235102_1479132_n.jpg

Ực ực ực.
Bắc Thần
08-07-11, 23:47
Với cả mình muốn nói rằng ,làm sao bạn có thể đoán em trong ảnh là Việt kiều được.Ở bên Tây ăn mặc tuy không khắt khe nhưng bao giờ cũng có qui tắc ̣đúng chỗ.Khi xuống nước không ai mặc đồ đầm bình thường mà bắt buộc phải có đồ tắm, ngoài vấn đề lịch sự ra còn có vấn đề vệ sinh, nó được giáo dục từ nhỏ.Ngay đi tắm nắng mà mặc đồ bình thường cũng bị la huống hồ xuống nước.


Em đó mặc đồ tắm đàng hoàng mà. Mắt chú để dưới đít à?
hailua
09-07-11, 00:09
Em áo đen cười có duyên và đẹp quá !!!!

Phen này chắc anh phải dọn về chỗ có nhiều bạn ngươi VN ở thôi. Ơ nhưng mà thấy anh bạn kia về HP bê được một cô vô cùng ngon. Đẹp nết đẹp người duyên dáng hòa hoa, tài đức vẹn toàn.
Lỗ Trí Thâm
09-07-11, 00:28
Bây giờ xem ảnh của Phực mới nhớ câu thơ:

Nhất cố khuynh nhân thành;
Tái cố khuynh nhân quốc
Trong "Đoạn trường tân thanh", thi hào Nguyễn Du tả sắc đẹp nàng Kiều cũng có câu:
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
dlna
09-07-11, 01:52
Đọc giọng văn và chủ đề không ăn nhập với ai.
Với cả mình muốn nói rằng ,làm sao bạn có thể đoán em trong ảnh là Việt kiều được.Ở bên Tây ăn mặc tuy không khắt khe nhưng bao giờ cũng có qui tắc ̣đúng chỗ.Khi xuống nước không ai mặc đồ đầm bình thường mà bắt buộc phải có đồ tắm, ngoài vấn đề lịch sự ra còn có vấn đề vệ sinh, nó được giáo dục từ nhỏ.Ngay đi tắm nắng mà mặc đồ bình thường cũng bị la huống hồ xuống nước.
Còn vấn đề em Bông nói với bạn là chính xác.Hai con nhím không thể gần sát nhau được vì có hàng gai tua tủa.Chính vì thế tây nó có câu ngạn ngữ để cảnh báo ai muốn đến gần, :Tôi là Nhím đây, keep your distance .

Ừhm,

1. Giọng văn và chủ đề không ăn nhập với ai... Cũng khó nghĩ!

Theo nhận định của mình thì có lẽ bạn Justhavelook muốn trêu chọc những ai có tư tưởng trọng ngoại và chê đồ Việt. Đây chỉ là sự khác biệt quan điểm thôi. Bạn Justhavelook có lẽ cũng yêu quý đất nước và con người Việt, nhưng bạn ấy đang yêu theo cách của bạn ấy, bạn ấy cũng bảo vệ cái cách yêu đó theo cách của bạn ấy. Có thể cách yêu và bảo vệ của bạn ấy không giống với cách của người khác, nên có sự khác biệt quan điểm là như vậy. Mình không đánh giá cách yêu của bạn ấy là xấu hay tệ hay gì, vì ở diễn đàn này mọi người có thể thoải mái bày tỏ quan điểm của mình, thậm chí vô tư chửi xoáy những người mà mình không ưa, nhưng trên tinh thần giao lưu học hỏi và đưa đến một thứ kiến thức có ích cho cả đôi bên. Tất nhiên việc này phải dựa trên cơ sở sử dụng công cụ ngôn từ đúng mực. Những cá nhân mà dùng những ngôn từ trẻ trâu láo xược lôi bố mẹ hay bàn thờ bát hương nhà người khác ra để làm công cụ bảo vệ quan điểm của mình thì mới đáng bị lên án. Những đối tượng này nên được chỉnh sửa tư cách bằng sự can thiệp của quản trị viên.

2. Việc mình đoán em gái trong ảnh là Việt Kiều mình đã giải thích trong đoạn trước của đoạn nhận xét em nó là Việt Kiều. Chỉ vì nụ cười của em gái này vô tư không nghĩ ngợi và trong sáng quyến rũ nhắm tít mắt lại... Tương tự như những nụ cười mà mình đã gặp rất nhiều, nên mình nghĩ vậy. Điều này cũng chỉ đơn thuần là cảm giác - có thể đúng và có thể sai, mình không thể chứng minh.

3. Việc bạn Bông nói tại sao bạn Thâm lại khẳng định là chính xác? Việc bạn ấy nói rằng nếu bạn ấy gặp mình thì cũng nhắm mắt lại huống gì là con nhím - mình thực sự không hiểu là bạn ấy muốn diễn đạt điều gì. Ý của bạn Lỗ Trí Thâm trên kia rằng hai con nhím không thể tiến đến sát nhau - mình và bạn Bông thì liên quan gì đến hai con nhím? Chỗ này thú thực là không rõ. Nếu có thể, mình đề nghị bạn Thâm diễn giải thêm cho mình hiểu được ý bạn cũng như bạn Bông muốn diễn đạt.

Thanks in advance!
Người lạ
09-07-11, 12:18
Với một người phụ nữ nhạy cảm như Bông thì nhiều khi chỉ nhìn thấy một nhành hoa thôi đã sợ rúm lại rồi.
dlna
09-07-11, 14:21
Với một người phụ nữ nhạy cảm như Bông thì nhiều khi chỉ nhìn thấy một nhành hoa thôi đã sợ rúm lại rồi.

Vậy thì sự nhạy cảm này là đặc tính cố hữu của bạn Bông. Việc bạn ấy nhạy cảm và chỉ cần nhìn thấy một nhành hoa thôi đã sợ rúm lại rồi không khác gì đặc tính nhút nhát cố hữu của loài nhím. Đặc tính này hoàn toàn mang tính chủ quan. Vì vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng bạn Bông không thể đổ lỗi cho người khác rằng là vì do tôi quá nhạy cảm nên nhìn thấy ai tôi cũng sợ thì lỗi làm tôi sợ rúm ró lại đó tất nhiên thuộc về tất cả những người mà tôi đã nhìn thấy.
Little Princess
09-07-11, 22:11
Chắc gì nó đã đành chịu để phiền hà? Giả sử nó thích thế thì sao? Nếu không muốn phiền hà nó phải chọn thời điểm khác như buổi tối ít người thì đi kiếm ăn chứ tại sao lại lởn vởn ban ngày ban mặt thế?

Mình nghĩ chắc là khả năng nó thích được vật ngửa ra để chụp ảnh là tương đối cao. Bông thử tham khảo bạn Dee xem, hình như bạn ấy cũng đang có ý định tương tự thì phải.

Ủn Ỉn đã chụp được cái ảnh nào của Dee chưa? Báo cáo tình hình đi cưng! :D

Uầy, bạn Na mà ko nói được như bạn Nhím xong lúc nào đang đi đường cũng bị vật ngửa ra để chụp ảnh thì hay nhỉ? Mọi người sẽ phỏng đoán bạn Na rất thích được chụp ảnh quăng lên mạng.
Mime
09-07-11, 22:27
Khiếp cái ông nào nick dlna gõ cái gì dài phát ớn còn đánh số 1 nhỏ 2 lớn dài dòng lòng thòng quá.
Cái thread post ảnh của người ta mà cũng định vào tranh luận hay sao. Cứ tua post của ông đi hoài mỏi tay quá.
Bài dài mà hấp dẫn thì phải có cái hook ở ngay đoạn đầu tiên, mà văn chương quyến rũ chút, sao toàn những thứ chán bà cố không à.

-------------------
Mình xanh lè vì ghen tị rồi hôm nào mình post cái hình cái sân nhỏ của mình có hoa leo đủ màu, sáng nào cũng có vừa chim sẻ vừa chim khuyên ríu rít bay chuyền, có hôm còn bay lạc vào nhà nứa bây giờ.
Lỗ Trí Thâm
10-07-11, 01:35
Hà nội bây giờ làm gì còn có con chim nào.Nhà cửa thì xây kín mít, có cái cây nào thì chặt trụi,chưa kể thò con chim nào ra là bị săn bắn ráo riết.

Nếu có con chim nào mà lạc, bay vào nhà thì chỉ có loài không bao giờ bay ,là loài chim quý, không đậu ở cành cây,là loài chim làm ta mê say, tuy không bay, tuy không bay ,chỉ nằm trong túi vải,nhưng lại biết đào hang tuy vất vả.
Little Princess
10-07-11, 08:50
Hà nội bây giờ làm gì còn có con chim nào.Nhà cửa thì xây kín mít, có cái cây nào thì chặt trụi,chưa kể thò con chim nào ra là bị săn bắn ráo riết.

Nếu có con chim nào mà lạc, bay vào nhà thì chỉ có loài không bao giờ bay ,là loài chim quý, không đậu ở cành cây,là loài chim làm ta mê say, tuy không bay, tuy không bay ,chỉ nằm trong túi vải,nhưng lại biết đào hang tuy vất vả.

Oài SG còn nhóc chim và sóc nhỏ nhé. Sóc chuyền cành me thoăn thoắt trên đường Võ Văn Tần í. Còn chim sâu thì bay lạc cửa sổ vào nhà mình hoài. Bay vào xong ko biết đường bay ra vì đụng cửa kính, lại phải lọ mọ bắt cô nàng thả ra, cô nàng bị một phen sợ mất mật.
Mime
10-07-11, 10:31
Ông Lỗ đương nhiên chỉ nghĩ đến cái loài chim không bao giờ bay thôi :) có cái câu thiếu cái gì là hay nhắc đến cái ấy nhất hehehe.
Sáng và tối đều đầy sẻ với khuyên, có hôm chúng nó còn đuổi đánh với lại tán tỉnh nhau nữa kìa.

Nói chung bảo là ở HN không còn chim là đi vào thái cực hết sức. Có cây, có hoa, có trái là có chim. Ở phố cổ cũng có mà không cổ cũng có. Có các khu đô thị mới là hình như không có thôi.
Sóc thì ít hơn, nhưng vẫn có, nhất là trong mấy cái sân khóa cửa kín mít ở tít phía trong biệt khu của giáo xứ, chỗ sân trong Nhà Thờ lớn mà chỉ có thể trèo tường vào đấy.

SG thì đầy, ôi tôi nhớ cái quán ở Phú Nhuận có cây dừa với cây vú sữa và cây trứng gà, hoa nở rực rỡ, chim hót véo von quá. Sài Gòn nhiều hoa mọc tự nhiên hơn HN. Tôi hỏng cái HDD mất hết ảnh rồi, không sẽ post lên chứ không nói suông hoài vậy nữa. Thôi sorry mời các bạn tiếp tục post ảnh.
Lỗ Trí Thâm
10-07-11, 16:36
Ông Lỗ đương nhiên chỉ nghĩ đến cái loài chim không bao giờ bay thôi :) có cái câu thiếu cái gì là hay nhắc đến cái ấy nhất hehehe.
.

Phát biểu không những hết sức chủ quan mà còn lạy ông tôi ở bụi này, suy bụng ta ra bụng người.
Vườn nhà tớ lúc nào chả đầy chim hót líu lo cần gì phải đợi con chim nào lạc vô nhà.Vấn đề là chưa có con chim nào hót hay đến độ ,nếu mai nó không tới ,thì mình cảm thấy trong vườn hôm nay thiêu thiếu cái gì ..
Lỗ Trí Thâm
10-07-11, 20:41
Trả lời Trái về cây màu đỏ đây :
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/Handxom0001.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/Handxom0002.jpg

Đây là hàng xóm, nhà mình tất nhiên là xấu hơn nhiều:
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/Handxom0004.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/Handxom0003.jpg

Phố nhà mình , không có một hàng quá nào cả:
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/Handxom0005.jpg

Xem xong,chắc có một cô ở phố Hàng... ,HN mặt xanh như tàu lá chuối vì ghen ti.
Mong nàng đừng nêu lí do là hỏng cái này cái nọ mà hổng có hình up lên nhá.
Little Princess
10-07-11, 21:16
Nhà bác Thâm ở Ireland hở? Xây nhà giống nhỉ?
Lỗ Trí Thâm
11-07-11, 22:51
Nhà bác Thâm ở Ireland hở? Xây nhà giống nhỉ?

Hổng phải Ireland.Nhà hàng xóm họ đặt mua ở tận Phần lan , sau đó chở bằng ôtô sang bên này , lắp trong vòng hai tuần.Nhà hàng xóm nữa thì mua nhà ở tận Đan mạch, cũng chở bằng ôtô qua .
Mua thì rẻ được khoảng 1/3 so với tự làm.Muốn thay đổi thiết kế thì nói trước , không phải mất thêm tiền.
Nem
11-07-11, 23:01
Ôi nhà mấy ông này đẹp như trong cổ tích hay phim ảnh ấy nhỉ . Tôi còn không tin ở ngoài đời thực có nhà đẹp như thế .
Lỗ Trí Thâm
11-07-11, 23:05
Nem trước học ở trường Kim liên à ?
Nem
11-07-11, 23:07
Nem trước học ở trường Kim liên à ?

Sao hỏi tôi như thế ? tôi hok biết trường đấy ở đâu .
Luật
12-07-11, 03:14
dlna hay đi lang thang thế mà gặp người không thấy co rúm xù lông nhỉ :D
Little Princess
12-07-11, 07:59
Ở nước bác Thâm thiên nhiên quá nhỉ, quanh nhà toàn cây xanh, nhìn thích thế.
Nem
17-07-11, 12:34
tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông thâm hỏi tôi câu hỏi lạc đề như thế ? í ông chê tôi quê mùa ? tôi google thấy cái trường đấy nằm ở chỗ quê mùa lắm .
Lỗ Trí Thâm
18-07-11, 04:58
tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông thâm hỏi tôi câu hỏi lạc đề như thế ? í ông chê tôi quê mùa ? tôi google thấy cái trường đấy nằm ở chỗ quê mùa lắm .

Beo béo Xinh xinh chỉ có dân trường Kim liên , mấy bồ mình ngà̀y xưa đều học từ đấy mà ra cả, mà tất cả đều đã lấy Tây.Nem Việt beo béo xinh xinh cũng đang trên chuyến tàu định mệnh đó?
Trái
06-08-11, 23:09
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d636e_55a8999a_dsc01958.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d6376_52728fa2_dsc01928.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d637c_0a189ab4_dsc01887.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d6382_572f236c_dsc01878.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d6388_5ef28f2b_dsc01870.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d6395_1ffb766f_dsc01554.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d6452_3b995760_dsc01412.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/22/2116273/4e3d63a0_25432d87_dsc01542.jpg
Trái
06-08-11, 23:23
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68da_00e9e644_dsc01406.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68e1_31ca5056_dsc01409.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68e7_3069ea9e_dsc01483.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68ed_4f8f55d9_dsc01522.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68f2_1f60f8a8_dsc01645.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68f9_3678c297_dsc01658.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d68fd_0efb1663_dsc01670.jpg
Trái
06-08-11, 23:39
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6d05_6d107e8e_dsc01748.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cff_69286e20_dsc01811.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cfb_7a9b598c_dsc01853.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cf5_50d4e3f0_dsc01858.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cee_090faf01_dsc01919.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6ce8_02522c64_dsc01920.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6ce3_21ebaa6d_dsc01937.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6ce0_4663d2aa_dsc01941.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cd4_1d994513_dsc01965.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/6/23/2116273/4e3d6cd9_3a031559_dsc01947.jpg

p/s: Mỗi ngày up 1 tí vậy, nhiều quá mà em thì lại lười.
Mây.....
09-08-11, 17:38
Chân dài nhỉ:D.

Trong bàn ăn thấy có đĩa rau muống xào lỗi quá, ai xào đấy. Mình xào rau muống đảm bảo lúc nào cũng bóng bẩy xanh mướt mát và tỏi cũng nhiều hơn thế(quảng cáo tí nhưng chắc chắn là sự thật:D). Mà rau muống xào mà lựa được loại rau muống trắng trồng bằng hạt trồng trên cạn thân nhỏ lá nhỏ thì ngon.

Dù xào rau muống khá là bá cháy nhưng mình nấu món canh cải cá rô đồng còn tuyệt cú mèo hơn nữa, rồi cả món canh cua nấu khoai sọ với rau rút cũng cứ gọi là oách xà lách.

Hồi hôm bạn hỏi trong các món ăn món nào là món tủ mình băn khoăn cả buổi chả biết trả lời như thế nào vì sống nửa đời người rồi, nấu ăn bao nhiêu bữa, đãi bao nhiêu người mình không nhớ hết, chỉ nhớ là lần nào nấu món gì các bạn cũng hỏi đây là món tủ của Mây à, haizzz.
Nem
09-08-11, 22:31
http://i.imgur.com/q2tlw.jpg
justhavelook
09-08-11, 23:36
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5063_6a360f17_p1010060_resize.jpg

Bé con trong ảnh này có vẻ mặt thật đáng yêu. Bé có vẻ thích được dẫn đi chơi. Cách nhìn và ánh mắt của ku cậu rất ngộ nghĩnh và thú vị.

Hơi tiếc là người chụp không quan tâm đến tư thế của ông bố.
Mây.....
10-08-11, 09:47
http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/7/3/0/2116273/4e0f5063_6a360f17_p1010060_resize.jpg

Bé con trong ảnh này có vẻ mặt thật đáng yêu. Bé có vẻ thích được dẫn đi chơi. Cách nhìn và ánh mắt của ku cậu rất ngộ nghĩnh và thú vị.

Hơi tiếc là người chụp không quan tâm đến tư thế của ông bố.

Look quan sát kém nhỉ, đấy là phụ nữ, trừ khi Look quan niệm phụ nữ cũng có thể làm ông bố.
Trái
10-08-11, 13:05
Đúng rồi, đó là bé gái anh Look à. Quả bàn toạ kia là của mami bé, em chụp trong đám cưới. Đây mới là mặt trời bé con của em, yêu lắm. Nhìn cái ảnh này lại nhớ avatar của 1 bác nào đó TNXM, thangnhaque thì phải.

Dì Mây tình cảm quá, xào cả rau muống cho bố Junior ăn cơ đấy.

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/10/12/2116273/4e421e30_6b2894d8_198625_10150284992838530_718203529_7574810_384201_n.jpg
Fox
10-08-11, 13:28
Chú Trái này hàng để chụp thì không có gì bàn nhưng trình chụp ảnh vưỡn chỉ dừng ở đưa máy lên và chụp. Trong ảnh của chú, còn quá nhiều cái "thừa" làm chủ thể kém đi phần nổi bật. Chưa kể là tay rung quá đi!
justhavelook
10-08-11, 13:49
Bé con nhà Trái dễ thương, tai đẹp. Nó đang nhìn gì mà có vẻ chăm chú, ngộ nghĩnh.

Trong cuộc đời con người, giai đoạn tự học nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất là giai đoạn trước tuổi đi học. Cho nên ánh mắt ngây thơ của trẻ con thường như một dấu hỏi và dấu chấm than để khám phá thế giới xung quanh.
Mây.....
13-08-11, 10:51
Dì Mây tình cảm quá, xào cả rau muống cho bố Junior ăn cơ đấy.

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/10/12/2116273/4e421e30_6b2894d8_198625_10150284992838530_718203529_7574810_384201_n.jpg

Khồng, mình làm cho Trái học tập thôi. Còn mình ăn, Trái nhìn.
Người lạ
13-08-11, 11:29
Nhìn cái ảnh của cô Nem ở #71 là đủ biết cô là người nhạt nhẽo vô cùng.
Lỗ Trí Thâm
15-08-11, 17:18
Chắc nhiều bạn không biết hoa một loài thông nó như thế nào .Ảnh chụp trong vườn sáng nay:

http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/caythong0013.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/caythong0012.jpg
http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/caythong0014.jpg
Atula
15-08-11, 17:43
Nhìn cái ảnh của cô Nem ở #71 là đủ biết cô là người nhạt nhẽo vô cùng.
Không. Đó là cả 1 tâm hồn trong sáng biết bao dung và không chắp nhặt vô tiểu tiết.
@ Nem. Khen hết lời rồi đấy nhá.;-)
Trái
16-08-11, 16:42
Bố con mình đi khắp thế gian

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e4963e6_6ae84d21_dsc01982.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e4963f9_3918d359_dsc02005.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e4963ff_21349cc6_dsc02041.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496409_5cf65c72_dsc01939.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496410_41e3a653_dsc01879.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496416_7e5ad4c5_dsc01660.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e49641d_576118ef_dsc01671.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496626_3f81e921_dsc01612.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496629_73a05d3e_dsc01603.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e49662d_0266b1c8_dsc01585.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496634_1e05f08c_dsc01573.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e49663b_416d45b6_dsc01571.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496641_2826ab86_dsc01541.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496712_6f2cd939_dsc01544.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496715_7ca900cf_dsc01533.jpg

Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày. To be continue..

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2011/8/16/1/2116273/4e496403_57d1a9c4_dsc02057.jpg
Trái
22-01-12, 18:18
Lánh xa nhân tình thế thái, Lớn và Bé lên núi cao luyện công những ngày này. Vì lí do riêng nên đành thay đổi lịch về Đông Dương uý lạo anh em binh sĩ nhân dịp Tết tư. Hey da, nice Swisses, everythings ....

Tối nay Lớn và Bé sẽ mở chai Alexandre Puskin ra để nhớ dì, dì uống rượu ác liệt lắm. Giờ có lẽ say mèm suốt.

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/17/2116273/4f1be554_75a351a9_dsc07264_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/17/2116273/4f1be934_11295623_dsc07266_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/17/2116273/4f1beaae_1f4548e4_dsc07258_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/17/2116273/4f1be5d6_46d04c0d_dsc02306_resize.jpg

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/18/2116273/4f1bef20_7ce2f087_298620_162813887139331_100002321611810_321657_1093227081_n.jpg
lluvia
22-01-12, 19:16
Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày. To be continue..Tôi cũng thường đi đó đây, nhưng mà toàn đi đất...:D

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/19/4582471/4f1bfd9c_1aa517fb_img_0367_resize.jpg

chờ ai, đợi ai???

http://IMG.tamtay.vn/files/photo2/2012/1/22/19/4582471/4f1bfda0_7aad09fe_img_0279_resize.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=WURYEA641s0&feature=related