Sao diễn đàn không có nick n/a?

matkhau
21-08-05, 04:45
Mình muốn hỏi sao diễn đàn các bạn không có nick n/a. Mình không thích reg nick mà chỉ thích có nick n/a để nghịch chơi chơi thôi, nên phải lấy nhờ nick matkhau của bạn matkhau đây này. Các bạn làm nick n/a có được không? Như thế vui hơn. :winkwink:
lão ma
21-08-05, 07:13
Mình muốn hỏi sao diễn đàn các bạn không có nick n/a. Mình không thích reg nick mà chỉ thích có nick n/a để nghịch chơi chơi thôi, nên phải lấy nhờ nick matkhau của bạn matkhau đây này. Các bạn làm nick n/a có được không? Như thế vui hơn. :winkwink:

Thế sao em lại cứ thích nằm trên anh nhở ? Lười thế !