xin phần mềm nối file Mp3

cartman
20-08-05, 21:27
em có hơn chục file mp3 giờ muốn nối nó thành 1 file có ai biết không cho em xin. Em đội ơn
wasabi
20-08-05, 22:37
Bác dùng thằng NeroMiX (dễ dùng nhất) hoặc Nero Audio Editor đi kèm bộ Nero6 xem, tuy hơi chậm & thủ công nhưng tốt phết.

Nếu dùng NAE mà các file nguồn nó không có cùng sample rate thì phải convert về cùng 1 sample rate đã (tìm chức năng Change Sample trên menu)