Background on Information Technology

justhavelook
23-05-11, 00:34
Có lẽ chưa có một ngành khoa học nào mới trong mấy chục năm lại có nhiều tên gọi như “Tin học”. Tên gọi “Tin học” chuyển từ tiếng Pháp là Informatique, tương ứng với tiếng Anh là Information.

Bắt đầu với tên gọi “Khoa học máy tính” (Computer Science) hoặc “Khoa học tính toán” (Thuật ngữ dùng ở Liên Xô cũ), ngành khoa học này cũng đã có những tên gọi khác nhau: “Tin học” (Dùng ở Pháp và nhiều nước Tây Âu phổ biến từ thập niên 70 của thế kỉ XX), “Khoa học thông tin”, “Khoa học và công nghệ thông tin”, và gần đây là “Công nghệ thông tin”. Trong tên gọi “Công nghệ thông tin” (Information Technolgy) thì thuật ngữ “Công nghệ" được hiểu theo nghĩa rộng là tổng thể những quan niệm và phương pháp khoa học, các công cụ và giải pháp kĩ thuật được sử dụng trong một lĩnh vực nào đó.

Trong phạm vi giáo dục thì tên gọi Computing được dùng một cách nhất quán từ đầu 1968 đến 2001 bởi hội máy tính ACM và hội máy tính IEEE khi xác định chương trình học của ngành, dù nội dung đã liên tục thay đổi. Việt Nam thống nhất cách hiểu “Tin học là khoa học về thông tin và các hệ thống xử lí thông tin bằng công nghệ máy tính và truyền thông”. Có lẽ đây là một cách hiểu vừa có tính khoa học, vừa đủ khái quát để bao hàm các nội dung mà tên gọi trên đề cập đến.

Máy tính điện tử ra đời trên cơ sở kết hợp nhiều thành tựu của nhiều ngành khoa học và kĩ thuật khác nhau, đặc biệt là toán học và kĩ thuật điện. Trong những năm 60 khoa học máy tính thường có 2 nội dung tách biệt: Toán học tính toán và Kĩ thuật máy tính. Từ năm 70 thì kiến thức về “Phần cứng” và “Phần mềm” được sử dụng liên tục và nhất quán; khái niệm “tính toán” được hiểu theo nghĩa rộng là “xử lí thông tin”. Những năm 70 rồi 80 khi bắt đầu phát triển máy tính, công cuộc tin học hóa trong lĩnh vực phát triển sản xuất, kinh tế và xã hội được phổ biến nhanh chóng và nhu cầu ứng dụng mở rộng trong mọi lĩnh vực đòi hỏi phát triển nhiều nội dung mới: như cơ sở dữ liệu, hệ thống quản trị CSDL, công nghệ phần mềm, công nghệ phần cứng, công nghệ truyền thông ...
justhavelook
23-05-11, 00:38
Trong bối cảnh đó nhóm tác nghiệp ACM/IEEE khi nghiên cứu về vấn đề đổi mới về chương trình Computing đã thấy cần phải có một triết lí cho cách nhìn ngành này như một ngành khoa học độc lập, có đối tượng và phương pháp đặc thù; có những khối kiến thức với nội dung xác định rõ ràng:

Đối tượng là Hệ thống xử lí thông tin
Phương pháp là sự kết hợp 3 yếu tố: Lí thuyết, Thực nghiệm và Công nghệLí thuyết được phát triển trên cơ sở các phương pháp toán học
Thực nghiệm (như đối với các ngành khoa học khác) là tiến hành nghiên cứu trên các qui mô thu được thông qua trừu tượng hóa và kết quả phải được thử nghiệm trong thực tế
Công nghệ (Technology) là thiết kế các hệ thống thực hiện. Có lẽ tên gọi Information Technology nếu hiểu theo nghĩa hẹp (theo nghĩa rộng thì Công nghệ thông tin dùng thay tên gọi Tin học) chính là đặc điểm này: Thiết kế các hệ thống thực hiện, tạo ra sản phẩm ứng dụng của ngành.


Các khối kiến thức chính gồm:1) Kiến trúc máy tính: Liên quan đến Electrical/Hardware Engineering
2) Mạng máy tính: Liên quan đến công nghệ truyền thông (Commucations Technology)
3) Các hệ điều hành
4) Các thuật toán và cấu trúc dữ liệu
5) Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình
7) Công nghệ phần mềm (Software Engineering)
8) Tính toán số và kí kiệu
9) Trí tuệ nhân tạo và người máy (robot): liên quan chặt chẽ đến Computer Science
10) Giao diện người máy: Là nói đến tương tác người máy (Human-Computer Interaction HCI). Trong đó có thiết kế các giao diện người dùng (User Interface Design)
11) Các vấn đề về đạo đức và xã hội của tin học: Liên quan đến an ninh, virus, bảo mật,...
...
Việc lựa chọn các nội dung trên hình thành nên một số Khoa (hoặc nhỏ hơn là Bộ môn) khác nhau của các trường Đại học. Bất kì sự phân loại nào cũng là tương đối vì nội dung giữa các khối kiến thức là có liên quan và giao nhau.
justhavelook
23-05-11, 00:39
Bài viết trên xuất phát từ một nhận định của Bi:


Các bác lưu ý IT (Information Technology/"Công nghệ thông tin") nói chung là nói về Infrastructure/Management, còn các thứ nghiên cứu các thứ là (Electrical/Hardware/Software) Engineering hoặc lý thuyết/nghiên cứu/những cái cao xa thì là Computer Science. Còn một mảng khác liên quan đến máy tính và cũng không kém phần quan trọng là User Interface (UI) Design hoặc nói rộng ra là nghiên cứu/ứng dụng Human-Computer Interaction (HCI).


Mình rất quan tâm đến những kiến thức nền tảng.

Bi có thể làm rõ hơn các khái niệm đã được Bi đề cập không.

Thanks.
lemd
23-05-11, 08:05
Những bạn như look thường kém ở một điểm là nhạy cảm nên kém sáng tạo. Thực ra sáng tạo không phải chỉ để làm cái mới, để hiểu những cái cũ cũng cần sáng tạo, nếu không chỉ là học vẹt

look dạo này còn làm việc với an ninh không vậy? Mình thấy những thằng có khả năng mà làm thế nó cứ hèn thế nào ấy, hay look tham vọng quá lớn???
Man
23-05-11, 08:17
Bài viết trên xuất phát từ một nhận định của Bi:


Mình rất quan tâm đến những kiến thức nền tảng.

Bi có thể làm rõ hơn các khái niệm đã được Bi đề cập không.

Thanks.


Nó như này

IT = cái phần mềm thăng Bi nó làm ra cho mình chạy trên mấy cái máy nhỉ, mà không biết cái LP hay cái Cat hay cái Biển có dùng được không để mà cưa anh Gaup và lúc dùng thì anh Van có phải đứng đó tiếp cà phê hay ko vẫn có thể bỉ gái cùng với anh Vàng được

CS = con chip của anh Bi thì tính nhanh hơn con chip của thằng Trái nhưng mà bạn Gunz thì lại mới ra một con khác vừa vẽ được hình vừa tính song song được làm sao tán hai em cùng một Look, vậy PĐ phải vắt óc nghĩ ra cái gì để cho nó Maya hơn chứ, ko thì anh Bắc anh ấy lại chê VN ko có nhân tài, có chế mỗi cái vi tính cũng ko bằng bọn Mỹ.

UI = Ken thích mua mấy cái áo quần xanh đỏ, Gió thích nghe cổ điển, Bông thì thích nở hoa khi đọc các luận đề xã hội cho nên chữ phải to, Din thích ngắm tranh siêu thực cởi truồng, vậy Bi phải làm sao ra cái gì nó nhoáy cái có thể hiển thị vừa hình vừa âm thanh, thậm chí có thể điều khiển bằng giọng nói Vừng ơi cởi ra, và lại ít nút bấm thôi ko cần click nhiều ko thì Thắm nó nghét ko dùng đâu, và anh Man thì không muốn phải rê chuột nhiều vì anh ấy tay mỏi suốt ngày lúc nào cũng phải mân mê mấy cái núm rồi ...


Đại khái thế