TNXM đã chuyển qua IPv6

wasabi
17-04-11, 07:08
TNXM đã chuyển qua IPv6. Các bác nào có đường truyền Internet IPv6 có thể kết nối tới TNXM qua IPv6 :-)