Phần mềm chia nhỏ tệp SQL

lã bố
22-03-11, 18:40
Tình hình hiện giờ gái giao cho em một tệp SQL khoảng 1GB, và yêu cầu chia nhỏ ra. Đã dùng SQLDumpSplitter nhưng không thành công, vì tệp lớn quá. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ dẫn em với ạ. Không giải quyết được vấn đề này, đừng hòng cầm tay gái được nữa.
wasabi
22-03-11, 19:33
Phân tiểu để làm gì? Có yêu cầu là mỗi cái tệp con đều cần phải import được không, hay là phân tiểu để truyền tải cho dễ.

Nếu trường hợp sau thì rất dễ.

Đầu tiên nên gzip hoặc bzip2 hoặc lzma file đó lại, vì nội dung text rất dễ nén, nếu nén có khi ko cần phải split nữa (có thể nén tệp 1GB vào khoảng <100MB)

$ lzma dumpshit.sql
$ split -b 10240k dumpshit.sql.lzma splittedshit

Copy nó tới máy đick.
Muốn join nó lại:

$ cat splittedshit* > dumpshit.sql.lzma

Import vào luôn:
$ lzma -dc dumpshit.sql.lzma | mysql -u username -p --database=some_db

Hoặc
$ lzma -d dumpshit.sql.lzma

Nếu bác ko quen với mấy vụ lunix thì dùng 7-zip, nén thì chọn split into volumes.
Luật
23-03-11, 02:19
lã bố nhắc tới SQLDumpSplitter có nghĩa là chia nhỏ để có thể Import được. Bi viết phần mềm SQLBíSplitter đi em!
wasabi
23-03-11, 11:30
lã bố nhắc tới SQLDumpSplitter có nghĩa là chia nhỏ để có thể Import được. Bi viết phần mềm SQLBíSplitter đi em!
Đưa em hai lít em viết cho.

Trên đời chẳng có cái l nào miễn phí cả.
Luật
23-03-11, 15:19
Bi, đừng ngại.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/7c/d7/19431165.jpg

Em cứ thế này mứi đáng yêu!
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/7c/d7/Bi,_dung_so!_(3).jpg