Người bạn hâm mộ nhất TNXM là ai?

wasabi
21-02-11, 02:21
Bây giờ mỗi khi Khách đăng ký thì đều cần phải nhập nick một người mà bạn hâm mộ nhất TNXM.Nếu khách mới đến không biết, xin cứ nhập anh Bi (wasabi) vào.