Bác nào biết về Navision không cho em thỉnh giáo

sivibi
18-02-11, 15:07
Tự nhiên em được giao việc thay đổi một chút trong cái hệ thống này cụ thể là chỉnh sửa cái form một chút. Code thì em có thể mò được nhưng các tool của Navision thì lộn xộn quá, bác nào có kinh nghiệm làm việc với Navision thì cho em thỉnh giáo một chút