xin xỏ phần mềm

tieuphung
16-08-05, 14:49
Tình hình là như thế này em xin trình bầy ra đây để các bác giúp em:
Em nhận được thư của bon nước ngoài và cả bọn trong nước nữa nó dùng Acrobat Reader gui cho em, em muốn sửa ở trong tý bác nào có phần mềm Acrobat Reader có thể sửa được cho em xin phát.
Xin trân trọng cảm ơn.
TNxavợ
16-08-05, 15:18
http://foxitsoftware.com/
đồ nghề thì bác tự kiếm nhá.. :)