New York

pepper
12-01-11, 04:27
Có thanh niên xa mẹ nào ở New York không nhỉ, anh cần hỏi tí việc liên quan đến chuyện ăn ở. Nếu được thì PM cho anh, sẽ có hậu tạ.