4C cảm thấy thế nào sau khi fk

chan_doi
14-08-05, 00:34
Anh đọc 1 dọc các bài của 4C nào bán dâm, Wil 1 mil gì đấy xong, tự nhiên anh lại thở dài. Anh có 1 câu hỏi nhỏ với 4C, 4C cảm thấy thế nào sau khi làm tình. Bây giờ 4C vào vote cho anh, 1 ngày nữa sau post này anh sẽ có 1 bài phân tích về vấn đế này. Nhá.
Bắc Thần
14-08-05, 01:10
Anh cũng muốn bình bầu cho vui nhưng mà không biết đánh vào ô nào. Xong chuyện thì anh chỉ muốn các em giả tiền cho anh xòng phẳng để anh mặc quần áo rồi đón xe về.