leader vs policy analyst

lamaquen
11-08-05, 20:13
Các bác góp ý cho em với. Em đang làm bài, nó hỏi tại sao leaders thường ko nghe góp ý của policy analysts. Nhờ các bác có thêm vài ý kiến, bài của em thêm phong phú :)

Thanks các bác.