Cảnh báo

Lỗ Trí Thâm
12-11-10, 07:38
Tớ có nhận Email của 1 người không quen biết .Trong đó có kèm File Document(.doc) nhưng khi bấm vào có lệnh .exe mã độc.Cả Norton V và Avast không nhận ra chỉ khi mở thì Zone Alarm mới báo.File có nội dung về chính trị.Nếu muốn viết sao không công khai trên mạng cho mọi người cùng xem ?Hay chỉ đề làm mồi gây kích thích người nhận thư?
Vấn đề muốn nói ở đây là tài khoản Email này tớ chỉ dành riêng cho TNXM và XCàfê , không bao giờ sử dụng .Vậy Bi xem Database có bị rò rỉ không .Còn nếu bị bên Xcàfê thì họ vẫn chưa rút ra được bài học cũ.