thuật ngữ môi trường

giangholangtu_al123
11-11-10, 22:50
mọi người dịch dùm mình với
Nevertheless, the value can be roughly estimated by employing damage avoidance, preventive expenditure, or replacement cost methods
đặc biệt là cụm từ bôi đỏ
khó nhất, loay hoay mãi chẳng ra