Đừng vì Vinashin mà làm rắc rối tình hình các bác nhế

Nhái bén
03-11-10, 12:46
Nhế nhế... Xem ở đây này: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/chinh-tri/dung-vi-vinashin-ma-lam-rac-roi-tinh-hinh/40345.051.html
xame
03-11-10, 21:56
Vinashin = Việtnam sỉn, rồi lại đi ăn xin.