Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới do UNESCO vinh danh?

ThangLong2
03-11-10, 09:29
Một câu hỏi trên mạng, vậy
HCM có xứng đáng được Unesco công nhận là nhà văn hóa Thế giói không?
Unesco có xứng đáng là tổ chức công nhận danh nhân văn hóa Thế giới không?
Ai ai có quyền công nhận người khác, và không công nhận người khác?

Và những con người chúng ta, lại bắt đầu những cuộc tranh luận rất ngây ngô về con người.
thằng nhà quê
03-11-10, 09:36
Tự hỏi tự trả lời