Nhờ các bác ở VN và ở cuốc tế thử server ở Sing nhợn

wasabi
22-10-10, 22:53
Các bác test thử giúp em:

- Vào start>run
- Đánh vào
cmd<enter>
- Trong cái cửa sổ đen vừa hiện ra, đánh vào:


ping -n 20 tnxm.net<enter>

Nó sẽ chạy trong khoảng 1-2 phút gì đấy và tòi ra một dòng có 3 thông số sent, received, lost, min, max, avg.
Ghi lại các thông số này

- Lại đánh vào


ping -n 20 sg.tnxm.net<enter>

Nó sẽ chạy trong khoảng 1-2 phút gì đấy và tòi ra một dòng có 3 thông số sent, received, lost, min, max, avg.
Ghi lại các thông số này

- Ghi lại giúp em 2 thông số kể trên với vị trí địa lý và nhà cung cấp dịch vụ của các bác.

Cảm ơn các bác rất nhiều.

Ví dụ như thế này


tnxm.net
sent=20 received=20 lost=0 min=60 max=400 avg=200

sg.tnxm.net
sent=20 received=19 lost=1 min=70 max=500 avg=300

saigon vitteo
lão ma
22-10-10, 23:36
Như vậy được hok Bi?

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/tnxm.jpg
wasabi
23-10-10, 00:32
Nhà em ở HN, FPT:

tnxm.net
Round-Trip: 249.697 min, 250.571 avg, 252.287 max (ms)
Packets: 20 transmitted, 20 received, 0% lost

sg.tnxm.net
Round-Trip: 148.726 min, 155.802 avg, 158.578 max (ms)
Packets: 20 transmitted, 20 received, 0% lost
wasabi
23-10-10, 00:39
Có một bạn vừa gửi, VNPT HN:

tnxm.net
Sent = 20
Received = 20
Lost = 0
Min = 221ms
Max = 227ms
Average = 222 ms

sg.tnxm.net
Sent = 20
Received = 20
Lost = 0
Min = 81 ms
Max = 82 ms
Average = 81 ms
wasabi
23-10-10, 14:12
Em đã tắt cái server Sing nhợn đi, kết quả có vẻ khả quan. Em sẽ tiến hành các động thái chuẩn bị có thể từ giờ đến hết năm để chuyển lửa à nhầm chuyển server về quê hương.
Ken_girl
23-10-10, 14:26
Em đã tắt cái server Sing nhợn đi, kết quả có vẻ khả quan. Em sẽ tiến hành các động thái chuẩn bị có thể từ giờ đến hết năm để chuyển lửa à nhầm chuyển server về quê hương.

Thông báo lộ liễu thế này các đồng chí lsvn sang hack sập sever thì sao em =))
wasabi
23-10-10, 14:29
Thông báo lộ liễu thế này các đồng chí lsvn sang hack sập sever thì sao em =))
Chết thật, bị hack thì gay go to. Chị Ken có lưu trong hộp mật thư cái gì của mình mà vi phạm điều 253 bộ luật hình sự thì nhớ xoá đi nhé.

Còn bạn Gấu nếu nhận được cái gì của bạn Ken mà vi phạm điều 253 mà chưa được mã hoá cũng phải xoá đi. Nghe nói các bạn đang có kế hoạch bơm vá gì kinh quá, cứ phạm pháp thế này có chết tôi không.