Backup Firefox?

_sky_
02-08-10, 22:15
Bị hỏng ổ cứng ko boot được từ ổ C , trong đó có dữ liệu FireFox. Quyết định copy dữ liệu sang ổ mới, vấn đề gặp phải là

Làm thế nào cài lại Firefox với các thông số của profile cũ? (Bao gồm Bookmark, password v.v...)

Cảm ơn trước :D
Lỗ Trí Thâm
03-08-10, 05:44
It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, passwords, cache etc. It's an easy way to do Firefox backup, Thunderbird backup ...

http://mozbackup.jasnapaka.com/download.php
huangmt68
28-08-10, 11:36
Bị hỏng ổ cứng ko boot được từ ổ C , trong đó có dữ liệu FireFox. Quyết định copy dữ liệu sang ổ mới, vấn đề gặp phải là

Làm thế nào cài lại Firefox với các thông số của profile cũ? (Bao gồm Bookmark, password v.v...)

Cảm ơn trước :D

Copy trở lại, rồi update Fox, nhớ account của mình copy cả cái phần fox nữA