Thư ngỏ của bác Tô

Nhái bén
10-07-10, 10:19
Đúng là chả ra làm sao cả!B-)
Ơi Hà Giang quê hương mến yêu...:-)
Mới kiếm được quả này, mời mọi người xem ở đây (http://vn.360plus.yahoo.com/bimbip-thaibinh/article?mid=6600)
Chị22
10-07-10, 11:27
http://img80.imageshack.us/img80/364/tuanvietnamnet.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1866/xxxsa.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/6233/tuoitrevn.jpg
Nhái bén
10-07-10, 16:21
Chả hiểu Chị2 nói giề?
Ace2
12-07-10, 10:56
mình cũng đếu hiểu, tự nhiên copy ở đâu dài ngoằng chả dính dáng gì đến giai gái.
Chị22
12-07-10, 22:17
http://img707.imageshack.us/img707/344/vnexpressnet.jpg
Nhái bén
13-07-10, 13:20
Thế là lào, chị hai nhở?
lm2
24-07-10, 19:32
http://img18.imageshack.us/img18/344/vnexpressnet.jpg
lm2
27-07-10, 20:53
http://img46.imageshack.us/img46/9794/tuanvietnamnetp.jpg