Tớ thích giao diện cũ hơn...

loang_lo_em
08-07-10, 15:08
Hic, lâu lắm rồi mới quay lại TNXM, giao diện khác quá. Mà tớ thì chẳng thíchcái giao diện này tẹo nào hết.. hic hic

[Xin lỗi, vì không biết để tpic này ở trong mục nào nên hên xui, bốc thăm, chọn bừa cái, thế là nó ở trong nhà này.. Nếu ko phải, mong cả nhà lượng thứ. Hì:]
Chị22
08-07-10, 20:43
©2010, Wasabi Jelsoft Enterprises Ltd
Lỗi với IE 6, 7, 8, 9. IE lởm, Chrome number 1.
http://img718.imageshack.us/img718/2272/1278575873thu20hang204.jpg
wasabi
09-07-10, 03:04
Hic, lâu lắm rồi mới quay lại TNXM, giao diện khác quá. Mà tớ thì chẳng thíchcái giao diện này tẹo nào hết..


http://www.youtube.com/watch?v=224cFIIDHNA

PS: Btw, nếu bác đang dùng Fx < 3.5 thì nó sẽ không hiển thị đúng, và đấy không phải là lỗi của em.
loang_lo_em
09-07-10, 20:38
bác nói khó hiểu quá, em nỏ hiểu chi hết á..:) [Gà thông tin mà. he he:)]
wasabi
10-07-10, 06:46
©2010, Wasabi Jelsoft Enterprises Ltd
Lỗi với IE 6, 7, 8, 9. IE lởm, Chrome number 1.
Oh yeah sure, vì em không làm cái này vì tiền, nếu ai đó thuê em làm để em ngồi "thiết kế web" hay làm coding monkey em em sẵn sàng ngồi hàng tiếng trước mặt màn hình để em sửa cho nó chạy. Nhưng đây là một cái diễn đàn mà em làm vào thời gian mà đáng lẽ em sẽ đi chơi, sẽ ngủ vì thế nếu cái gì em cho là không cần em sẽ không làm.

Những người bây giờ mà còn chạy IE6 thì theo ý em là em không cần phải vò đầu bứt tóc chửi rủa và code cho họ dùng để làm gì. Các bạn dùng IE 6 có thể GTFO bất cứ lúc nào. Đó không phải là vấn đề về điều kiện kinh tế (v.d. người dùng internet tốc độ chậm hay máy chậm hay ở Lào Cai hay bị khiếm thị thì không vào được TNXM), vì Chrome hay Fx đều miễn phí. Mặt khác, em rất vui lòng sửa chữa những thứ chưa được cho đúng một người khiếm thị nếu có bất cứ ai khiếm thị vào TNXM đọc bài. Đó là vấn đề của ignorance. We can fix anything *but* ignorance, if you don't care what *my* problem is, then why should I care what your problem is?

Over here, only Thắm can be a pussy, so you -- please -- stop being a pussy.

BTW, em sẽ sửa cho cái này chạy được với IE 6 từ năm 2002 khi nào bác viết thư đòi Đan Trường release album Dan-Truong in Americum dưới dạng tape nhựa vì bác vẫn đang dùng walkman.
folie
11-07-10, 04:56
Bi ơi, chị tìm không ra cái javascript ngày xưa của Bi để ẩn cột avatar đi. Khi nào Bi rảnh Bi làm cái script mới cho phiên bản này nhé. Thanks in advance.

Vụ trình duyệt làm chị nhớ những bữa làm ở cty trên cái máy test, chỉ có IE6, vào cá độ mà cứ click đại một đội rồi mới biết ăn bao tiền. Nhưng điều đó thì có hề gì. Chị ghét IE như quỷ sứ. Làm cái gì cũng thế, FF ngon ơ mà cứ sang IE là có vấn đề, ngay cả giữa IE6 và IE7, 8 cũng không hoạt động giống nhau. Khách hàng nó trả tiền thì mới phải cực hình thế, còn diễn đàn là cái mà có thì đã là tốt rồi, cứ Chrome nhanh gon nhẹ hiệu quả là oki rồi, chị nghĩ vậy.
wasabi
11-07-10, 09:07
Em vẫn dùng Chrome từ trước đến giờ post ngon c̡̟͇͇̙̮̻̝̜̱̤̟̪̜͚͕̗̏̎ͧͯ̏̈͆̎̃̽̔ͫ̐̅̀ͬ̂ͯͅó̢̼̜̦͕̭͔̜̠͎̩̲̖̞̤͙̔ͮͭ͊͒̉̑͛ͥ̀͌̚͢͢ ̈͗̉̔̈́̑̍̿ͤͣͫ̆̒̀̅ͦͨ̒͠҉̦͎̼͖̭̘̤̝͖͡v̵̵͖̥̘̤͎̭̻̦͖͓̤͙̮͕̍̑̑̌ͭ̃̐ͮ̏ͅͅấ̢̬͎͚̗͖̙͕̜̟̫̣̉̂̍ ̿̅͗ͦͩ̑͋ͨͨͨ̃̊͜͞n̴̷̨̟̰͖͙̺̞͉͍͕̩̻̬̬̱͓̯̘̦̑ͭ͒̏ͭ̓ͧͯ͛̂̃̎̐͟͝ ̹̼̭̳ͧ͛ͧ̍ͯͬ̑̽ͣ͋́ͥ́̀ͅđ̧̰̪̗̙̳̱͊͊͊̏̽ͦ̓̃ͥ̈́̚̚͘͜ề̡ͩͪͥ͌ͫ͞͏̨͏͚͇͚͔͚̘̩͎̮̩̯̹̯̱̺ ̸͓̙̘̜̗̰̪̭̭̠̭̻̣͎̗͙͖̟̭ͭͭ͂ͤ̌ͨͬ̅ͮͣͭͭͯ͐̾͟ĝ̵̨̣̻̘͔͉͉̣͕̩̘̯͚̙̘͇̼͉͗̏ͪ̓͆ͩį̵̀ͥͧ̌̃̔̍̓͆ͬ̌ ͧ͘҉̲̮̹̜̭̺͖̦̟͓̤̟͍̗͙̤̯ͅ ̡̗̠̯̘̓̓̆ͮ̉̃̓͗ͫ̉̈́͒͌̍̅̕͢͡͝đ͓̙̬̲͔͖̺̥̭̤̋̍ͭ̅̔̐ͨ͆̄̀͞â̐ͫͧ̏ͮ̇̋͋̓ͨͣͯ̓҉̯͇̮͔̹̘͍̻͍̦̹̪͕ ̱̣ͅͅu̅ͭ͊͊͊̈͒͢͏̨̡̫̱̫͓̟̠̙̹̠͙̞̼̦ͅ.̷̡̡͚̜̣͈̮̲̝̯̗̠̭̫̱̲̜͙̝̯̃ͩ͊ͣ͐̎͌͝.