Tuyển tập bài viết về Tư duy tích cực

Mitch
28-05-10, 03:39
Chào CACE,

Ở đây là tuyển tập các bài viết của anh Hoành bên blog Đọt Chuối Non về tư duy tích cực dưới dạng file PDF:
Tư duy tích cực (http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/01/tuduytichcuc_dcn.pdf)

Tư duy tích cực ở đây đóng vai trò là nền tảng cho các kỹ năng khác như nghệ thuật quản lý, lãnh đạo, phát triển, văn hóa...

Nếu các bạn muốn comment thì có thể vào link sau "Chuỗi bài về Tư duy tích cực (http://dotchuoinon.com/2009/04/10/chu%E1%BB%95i-bai-t%C6%B0-duy-tich-c%E1%BB%B1c/)", tìm bài và comment trực tiếp với tác giả.

Chúc các bạn một ngày vui,

Mitch.