Từng đôi đi trên phố vắng

Chị22
22-05-10, 22:38
@PhiTuyết @FlyingSnow
http://img.photobucket.com/albums/v217/lavender_hnt/linhtinh/Ducks-2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v217/lavender_hnt/linhtinh/Ducks-1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v217/lavender_hnt/linhtinh/Ducks.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v67/huybk/Misc/Kissing_pigeons_cr.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v133/VioletViolet/Mix2/CIMG3562.jpg
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_19_2005/20219145254_3830.JPG
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/2gau.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/2soi.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v630/Sava/mtl/OldMontreal/CIMG1565.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v95/2late/115286294eVbEOJ_fs.jpg
keque
23-05-10, 00:15
làm sao để úp ảnh thế chị 2 ơi
Sướng
23-05-10, 12:05
http://i961.photobucket.com/albums/ae100/tonkinhanoi/Agriculteurs.jpg