Otc

Laozeza
14-05-10, 10:26
Anh cần xử lý 20k CP của Cty công trình Viettel với giá 21.5/CP. Chú này hợp lý cho bẹn nào muốn giữ lâu dài. Bẹn nào hứng thú thì mật thư
12 gio
14-05-10, 13:57
Sao bác ăn dày thế. Bác ôm được 10.5 thì để cho anh em khoảng 15 đến 18 là cùng thôi chứ.
Laozeza
14-05-10, 17:29
Thế chú mua được bao nhiêu để anh còn phân ưu
-6642-
14-05-10, 19:34
http://www.chungkhoanotc.com/?act=ChungkhoanOTC_raoban&sid=&iden=60445&tong=5000&spage=&npage=&tim=kw

:D