Chiều trên quê hương tôi (TCS)

wasabi
09-08-05, 01:17
Nghe bài hát cuả TCS, từng lúc lại có những cảm nhận rất là khác nhau.

Tự nhiên nghe bài này cuả TCS hay quá muốn share cho anh em. Hi-quality Mp3, 5.8MB.

http://steppymail.com/musik/02.ChieuTrenQueHuongToi_ThanhHai.mp3

PS: Bác nào có bài Mời các anh chị và các bạn cùng hát với tôi bài "nối vòng tay lớn" (Cái bài chính TCS hát hồi Sơn ca 6) ko?