Spartacus: Blood and Sand!

lão ma
12-05-10, 18:19
Anh đang coi phin nài, hay vãi các bạn ạ!
Tê tê say say
12-05-10, 21:00
Hay dư lào?
Laos_xeza
12-05-10, 21:09
Từ bâu giờ lão ma chơi trò úp mở dư nài nhể?
lão ma
12-05-10, 22:01
Nói trước mất hồi hộp. Link đây, các bạn đao về xem tạm:

http://rapidshare.com/files/386045907/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E01.HDTV.XviD-2HD.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386042560/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E01.HDTV.XviD-2HD.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386046096/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E01.HDTV.XviD-2HD.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386046904/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E02.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386043104/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E02.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386044176/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E02.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386046357/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E03.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386044876/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E03.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386045719/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E03.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386044239/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E04.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386046962/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E04.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386046431/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E04.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386046387/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E05.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386047083/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E05.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386045182/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E05.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386045312/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E06.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386045387/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E06.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386046138/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E06.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386045731/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E07.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386043749/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E07.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386043867/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E07.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386042909/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E08.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386044617/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E08.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386046855/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E08.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386043947/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E09.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386042834/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E09.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386042541/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E09.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386043927/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E10.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386044027/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E10.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386043096/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E10.HDTV.XviD-SYS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386043473/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E11.HDTV.XviD-2HD.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386044689/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E11.HDTV.XviD-2HD.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386042554/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E11.HDTV.XviD-2HD.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386044838/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E12.HDTV.XviD-2HD.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386043568/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E12.HDTV.XviD-2HD.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386046471/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E12.HDTV.XviD-2HD.part3.rar
http://rapidshare.com/files/386045733/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E13.HDTV.XviD-SYS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/386043304/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E13.HDTV.XviD-SYS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/386045260/Spartacus.Blood.and.Sand.S01E13.HDTV.XviD-SYS.part3.rar