“A, bê, xê” hay “a, bờ, cờ”?

Phương Thắm
10-05-10, 21:57
Các bác trong Ban cho í kiến chỉ đạo mí! Theo các bác nên cho bọn trẻ con đọc thế nào cơ? Chị đang nghén đâm chênh vênh quá :(


Trong khi ngành giáo dục vẫn giữ quan điểm phát âm hệ thống chữ cái theo “a, bờ, cờ” cho học sinh tiểu học dễ ghép vần thì nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng cần thống nhất cách phát âm “a, bê, xê” cho phù hợp với xu thế hội nhập. Xem ra, “a, bờ, cờ” hay “a, bê, xê” sẽ vẫn còn là chuyện... nói mãi.
http://tuoitre.vn/Giao-duc/377740/%E2%80%9CA-be-xe%E2%80%9D-hay-%E2%80%9Ca-bo-co%E2%80%9D.html
lão ma
10-05-10, 22:09
hehe, chiện này thì anh có tí trải nghiệm rồi. Đại loại cô giáo chủ nhiệm hồi học cấp I có dạy cách đọc rõ ràng mạch lạc là:

A, bờ, cờ ... sở nặng, sờ nhẹ... tỷ dụ như : Sờ chim sung sướng - sờ bướm xấu xa :24:

Đại loại thế nhỉ!
keque
10-05-10, 22:36
A bờ cờ là đúng rồi không bàn cãi chi nữa
Sướng
10-05-10, 22:55
Các bạn đúng là một lũ A Bờ Cờ Rờ Vú Mẹ!
Phương Thắm
10-05-10, 23:43
Bố khỉ mấy ông trẻ bạc tóc còn ham spam. Bít thế quẳng cái này lên "Chiện nghiêm chỉnh". Nẫu mề!

Chị thì chị thích "a bê xê dắt dê đi phịch" hơn cơ. ^^ Nite nite các cậu!
Gái em
11-05-10, 00:03
Ai lại ném chị Thắm em vầu Hiton rồi?
Chen
11-05-10, 21:20
Chả hiểu chuyện "a bê xê" với "a bờ cờ" tranh luận mãi mà sao không hết nhở. Tưởng hai thằng này có chức năng khác nhau chứ. Một bên là tên, đây là anh A đây là anh Bê, đây là anh Xê. Một bên là cách phát âm, chữ b (bê) phát âm là bờ, chữ c (xê) phát âm là cờ. Chữ 'ch' (xê-hát) phát âm là 'chờ', chữ tr (tê e- rờ) phát âm là "trờ", vân vân.

Thế quái nào mà bây giờ cứ lẫn lộn hai thằng vốn không hề giống nhau vào làm một nhở.
Chị22
11-05-10, 21:27
bờ cờ dờ đờ ghờ hờ lờ mờ nờ pờ quờ rờ sờ tờ vờ
bê xê dê đê ghê hê lê mê nê pê quê rê sê tê vê
Chen
11-05-10, 21:30
Dạy học cho bọn trẻ thì trước hết người lớn phân biệt ra hai hệ thống, định danh (đặt tên) và cách phát âm. Dạy theo cách phát âm để dễ đánh vần.

u, ngờ u ngu, ơ, ngờ ơ ngơ. Ngu ngơ.

Nhưng lưu ý, không có chữ cái nào trong bảng chữ cái tiếng Việt là "ngờ" cả. Chỉ có e-nờ và giê thôi.