Nhà giáo ưu tú

Hồ đồ
08-08-05, 18:50
Các bác cho em hỏi, "Nhà giáo ưu tú" tiếng Anh nói thế nào, tiếng Pháp nói thế nào?

Cả "Nghệ sĩ nhân dân" nữa?
Northern Star
08-08-05, 19:48
Nhà giáo nhân dân - People's teacher.
Nhà giáo ưu tú - Merit teacher.

Cứ thế mà dịch... Nghệ sỹ nhân dân - People's artist.

:D
Aquafina
08-08-05, 21:31
- Nhà giáo ưu tú: Distinguished professor (?)
- Nghệ sĩ nhân dân: Thinking.
Northern Star
08-08-05, 22:26
Hê hê, thinking làm gì nữa. Nhà mình gọi thế mà. Đây này (http://www.edu.net.vn/data/thongke/danhhieu.htm)
Aquafina
08-08-05, 23:38
Hị hị, bọn dở hơi dịch buồn cười nhỉ.
Hồ đồ
10-08-05, 13:05
Tớ gúc gồ thấy cái distinguished teacher của 70% cơ thể bạn là H2O thuyết phục phết. Nhà mình đúng là vẫn hay dùng merit teacher thật, nhưng không hay và chuẩn thì vẫn phải bỏ thôi. Mình không thể cứ hễ thấy người ta tự tử tập thể thì cũng vội vàng lao xuống sông được. Thế còn cái nhân dân thì thế nào, đã thinking ra chưa hả ấy aqua ơi?