Chùm ảnh diễu hành kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/2010!!!!!!

tàn tro
30-04-10, 21:52
Chùm ảnh diễu hành kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/2010!!!!!! Quà ra mắt diễn đàn.

Sáng nay đi ra dinh Thống nhất chơi, nhưng tất cả các ngả đường đổ về dinh Thống Nhất đều bị chặn lại, chỉ có lãnh đạo, quan chức, diễn viên, khách mời, nhân viên an ninh... mới được vào :(.

Thật tình thì các ngả 3, ngả 4 đều bị chặn lại, nhưng may sao thằng bạn cùng lớp đi với em là thổ địa vùng này, nó dẫn đường vòng vèo 1 hồi thì vào được bên trong =)), các anh cảnh vệ cũng khá là dễ dãi, tự hỏi nếu em là khủng bố thì sẽ thế nào nhỉ ;))??

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7649.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7650.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7651.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7652.jpg

Em đi theo mấy em học sinh cổ động ;)), lẻn vào.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7670.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7671.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7686.jpg

Bên hông dinh Thống Nhất nè.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7676.jpg

Thằng bạn dẫn đường.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7681.jpg

Cảnh vệ.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7688.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7692.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7694.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7695.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7697.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7700.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7702.jpg

Mấy chú này hình như mới diễu binh xong.

Nhà thờ Đức Bà bị rào lại.
http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7701.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7704.jpg
------------------------
tàn tro
30-04-10, 21:53
Đột nhập vào bên trong, nhưng mới vòng ngoài :D.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7706.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7707.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7708.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7709.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7710.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7711.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7712.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7713.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7714.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7715.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7716.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7718.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7717.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7719.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/DSCF7720.jpg
----------------

Tiếp tiếp.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7705.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7722.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7723.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7724.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7724.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7726.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7727.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7729.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7731.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7732.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7735.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7736.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7737.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/DSCF7738.jpg
---------------
tàn tro
30-04-10, 21:53
Bên trong, đối diện dinh Thống Nhất nè, cờ quạt đủ cả. Năm nay chỉ diễu hành, không diễu binh :D.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7744.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7745.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7755.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7756.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7757.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7758.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7759.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7761.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7762.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7763.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7764.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7765.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7766.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7767.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%202/DSCF7768.jpg

----------

Mấy con rận thấy cảnh này chắc khóc thét :)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7769.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7770.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7772.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7773.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7774.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7775.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7776.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7777.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7778.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7779.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7780.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7782.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7783.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7784.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%203/DSCF7785.jpg
-----------

Tiếp tiếp.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7788.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7789.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7790.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7791.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7792.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7793.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7794.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7795.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7796.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7797.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7798.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7799.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7800.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7801.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%204/DSCF7803.jpg
-----------
tàn tro
30-04-10, 21:54
Nữa nè.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7804.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7805.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7806.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7807.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7808.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7809.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7810.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7811.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7812.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7813.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7814.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7815.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7816.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%205/DSCF7818.jpg
------//-------------
Sắp đến đoạn hay rồi :D.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7819.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7821.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7822.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7823.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7824.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7825.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7826.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7827.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7828.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7829.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7830.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7831.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7832.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7833.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%206/DSCF7834.jpg
-------------

Tiếp nào.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7835.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7836.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7838.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7839.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7840.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7842.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7843.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7844.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7845.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7846.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7847.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7849.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7850.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7851.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7852.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7853.jpg
tàn tro
30-04-10, 21:55
:)) nhiều lắm, hôm nay ngày vui mà. Máy ảnh pin trâu =)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7854.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7855.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7856.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7857.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7858.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7859.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7860.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7862.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7863.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7864.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7865.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7866.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7867.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7868.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7869.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%208/DSCF7870.jpg
--------------

Mình chụp hoài mà cái máy ảnh nó chẳng chịu hết pin =)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7888.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7889.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7890.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7891.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7892.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7894.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7895.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7896.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7897.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7898.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7899.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7901.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7902.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%209/DSCF7903.jpg
---------------
Tiếp nè hihi.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7904.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7905.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7906.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7907.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7908.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7909.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7910.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7911.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7912.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7913.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7914.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7915.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7916.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7917.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2010/DSCF7917.jpg
----------
tàn tro
30-04-10, 21:56
Hờ, chưa hết pin nữa.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7920.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7922.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7923.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7924.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7925.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7926.jpg

Chúa tha tội cho con :-s.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7929.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7930.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7931.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7932.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7933.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7936.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7934.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7938.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2011/DSCF7939.jpg
----------///////////////////

Bác Hồ muôn năm.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7958.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7961.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7964.jpg

Oai chưa nè.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7940.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7941.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7942.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7943.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7945.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7947.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7948.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7949.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7950.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7951.jpg

Mấy bác cựu chiến binh nà.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7952.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7953.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7954.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7955.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7956.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2012/DSCF7957.jpg
-------------
tàn tro
30-04-10, 21:57
Máy ảnh gần hết pin, thôi thay cục sơ-cua chụp cho máu =)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7965.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7966.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7967.jpg

Hàng VIP.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7968.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7969.jpg

Xe lãnh đạo.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7971.jpg

Bác Hồ ơi em yêu Bác quá.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7973.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7974.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7975.jpg

Mấy bác lãnh đạo này cũng ham vui ghê :D.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7976.jpg

Rất đẹp.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7977.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7978.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7979.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7980.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7981.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7982.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7988.jpg

Còn đây là chiếc xe quân sự duy nhất của ngày hôm nay, hình như là mấy anh đặc công làm nhiệm vụ bảo vệ.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7984.jpg

Cười rất tươi :D, yêu anh bộ đội cụ Hồ ghê.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%2013/DSCF7985.jpg
---------
tàn tro
30-04-10, 22:00
Đây là em.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7989.jpg

Thằng bạn cùng lớp.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7990.jpg

Hết diễu hành, giờ đến đua xem đạp :D. Khán giả đông nghịt dù trời giữa trưa nắng gắt.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7994.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7995.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7999.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8003.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8004.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8007.jpg

Hai thằng đực, mấy bạn nữ hôm nay bận hết nên chả rủ được ai, thế là 2 thằng đi 2 mình =)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8011.jpg

Phỏng vấn.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8013.jpg

Người về nhất nè, hình như là Mai Công Hiếu.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8019.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8024.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8022.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8023.jpg

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8027.jpg

Giao thông cũng đua :)).

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF8031.jpg

Buổi tường thuật đến đây là hết ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là món quà ra mắt của em với diễn đàn. Em rất khoái chụp ảnh, hy vọng diễn đàn ta càng ngày càng có nhiều sắc màu cuộc sống :).
Eco
30-04-10, 22:20
Cảm ơn bạn đã post ảnh.
Gaup
30-04-10, 22:40
Ảnh đẹp vãi lều, trừ cái ảnh thằng cu bạn chú tàn tro có cái trứng cá trên mặt với cái ảnh chú mày đứng nhại ảnh Bác hư láo mất dạy. Có công post ảnh đẹp anh tha lần sau còn làm trò thiếu tôn nghiêm cạnh ảnh Bác anh để con bé Thắm ra trừng trị.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7989.jpg
Bắc Thần
30-04-10, 23:04
Nhìn như trò hề. Đúng là "diễu" hành.
Ken_girl
30-04-10, 23:05
Đúng là gái đi tổng duyệt là gái được chọn có khác. Nhìn ngon hơn hẳn, nhở? Mát hết cả mắt.
tàn tro
30-04-10, 23:09
Ảnh đẹp vãi lều, trừ cái ảnh thằng cu bạn chú tàn tro có cái trứng cá trên mặt với cái ảnh chú mày đứng nhại ảnh Bác hư láo mất dạy. Có công post ảnh đẹp anh tha lần sau còn làm trò thiếu tôn nghiêm cạnh ảnh Bác anh để con bé Thắm ra trừng trị.

http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%2014/DSCF7989.jpg

:( ặc, hiểu lầm rồi đại ka ơi, em chỉ làm kiểu thôi mà, vô tình... giống Bác đằng sau chứ có ý gì đâu, có cả ảnh thằng bạn em nữa cơ mà.
Gaup
30-04-10, 23:13
Làm gì có cái kiểu vô tình từ cái góc đứng tới cái cách giơ tay như thế. Bác giơ 5 ngón chú giơ 2 ngón là có ý mặc cả việc gì?

Thằng bạn chú đứng kiểu đàng hoàng có ý thức nghiêm túc thế là tốt.
siemens
30-04-10, 23:20
http://tnxm.net/_imgcache/imgCacher.php?url=http://i1018.photobucket.com/albums/af304/longcoi143/dieu%20hanh%201/dieu%20hanh%207/DSCF7835.jpg

anh thấy mỗi tấm đẹp, còn lại vứt! load chậm bỏ mẹ.
tàn tro
30-04-10, 23:20
:( ặc, hiểu lầm rồi đại ka ơi, em chỉ làm kiểu thôi mà, vô tình... giống Bác đằng sau chứ có ý gì đâu, có cả ảnh thằng bạn em nữa cơ mà.

Thế bác nghĩ em là thằng bỏ nguyên buổi sáng lọ mọ vào bên trong dù không có giấy mời hay thẻ thiếc đi chụp ảnh ngày đại thắng của đất nước rồi tự dưng đứng bắt chước Bác Hồ à? Mà bộ dạng em có giống Bác lắm đâu, chỉ là trùng hợp lúc pose ảnh+tâm lý nhạy cảm của bác thôi. Oan cho em quá.
Bắc Thần
30-04-10, 23:22
Tại sao lại 2 ngón chứ? Chỉ cần một ngón thôi. Hai ngón thì phải chéo vào với nhau như thế này này ...http://static.zoovy.com/img/coolstuff4u/-/0/0233_abstract_crossed_fingers_stash_box_1.jpg
tàn tro
30-04-10, 23:23
anh thấy mỗi tấm đẹp, còn lại vứt! load chậm bỏ mẹ.

Mạng nhà em load vẫn bình thường, ảnh chụp bằng máy du lịch nên ko được pro, em chưa đủ tiền thay con chuyên hơn :).
tàn tro
30-04-10, 23:24
Tại sao lại 2 ngón chứ? Chỉ cần một ngón thôi. Hai ngón thì phải chéo vào với nhau như thế này này ...http://static.zoovy.com/img/coolstuff4u/-/0/0233_abstract_crossed_fingers_stash_box_1.jpg

Để như anh thì bác Gấu ban nick em luôn chứ còn ngồi đây à :|.
Sinh569
01-05-10, 00:01
Mình từng sống trong Sài Gòn nên hiểu tính cách của người SG như Tro là hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, có lẽ bạn mới tham gia diễn đàn nên chưa có nhiều kinh nghiệm vì vậy đã public hình ảnh mình một cách không cần thiết. Mình không thấy Admin Gaup ra tay tức việc này là hợp quy tại tnxm chứ với một số forum khác, ảnh của bạn sẽ bị xóa.

Về chụp ảnh, bạn không có một chút nào về kiến thức ảnh phóng sự, chủ đề không rõ ràng, post trùng lặp. Việc bằng cách nào đó lọt qua hàng rào an ninh chụp ảnh hậu trường một cuộc mitting quần chúng không có gì là mừng vui cả. Nhiều ảnh hậu trường bạn không nên post vì người được/bị chụp sẽ không hài lòng việc mình bị bất tắc dĩ lên net như vậy.

Cùng cảnh lính mới, mấy dòng thân tình với bạn, mong bạn đừng phiền lòng.
tàn tro
01-05-10, 00:09
Mình từng sống trong Sài Gòn nên hiểu tính cách của người SG như Tro là hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, có lẽ bạn mới tham gia diễn đàn nên chưa có nhiều kinh nghiệm vì vậy đã public hình ảnh mình một cách không cần thiết. Mình không thấy Admin Gaup ra tay tức việc này là hợp quy tại tnxm chứ với một số forum khác, ảnh của bạn sẽ bị xóa.

Về chụp ảnh, bạn không có một chút nào về kiến thức ảnh phóng sự, chủ đề không rõ ràng, post trùng lặp. Việc bằng cách nào đó lọt qua hàng rào an ninh chụp ảnh hậu trường một cuộc mitting quần chúng không có gì là mừng vui cả. Nhiều ảnh hậu trường bạn không nên post vì người được/bị chụp sẽ không hài lòng việc mình bị bất tắc dĩ lên net như vậy.

Cùng cảnh lính mới, mấy dòng thân tình với bạn, mong bạn đừng phiền lòng.

Cảm ơn, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Thật ra tớ cũng chả biết nhiếp ảnh là gì, đơn giản chỉ là 1 vài kiến thức về máy ảnh số, gặp vụ gì vui là cầm chụp lia lịa đến cạn pin thì thôi, thêm cái tính ham vui nữa nên mới thế :-s. BQT nếu thấy gì ko hợp thì cứ tùy nghi xử lý.
DeLusty
01-05-10, 00:16
Cảm ơn, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Thật ra tớ cũng chả biết nhiếp ảnh là gì, đơn giản chỉ là 1 vài kiến thức về máy ảnh số, gặp vụ gì vui là cầm chụp lia lịa đến cạn pin thì thôi, thêm cái tính ham vui nữa nên mới thế :-s. BQT nếu thấy gì ko hợp thì cứ tùy nghi xử lý.

Ảnh cá nhân thích post có sao đâu. Nhưng cái hình trên chính là tàn tro đấy à? Nhìn mặt cũng đẹp zai trym zài phết, nếu có nhà ở mặt đường - bố mẹ làm cán bộ nữa là đạt tiêu chuẩn của gái chân dài rồi.
Lỗ Trí Thâm
01-05-10, 02:49
Cảm ơn Tàn tro đã post những hình đẹp của ngày 30.04 tại Sài gòn.Tàn tro nói "Bác Hồ ơi em yêu Bác quá" là không được .Cụ Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử cách tàn tro mấy thế hệ ,nên không được phép xưng hô kiểu em yêu như thế.
Hình chụp dinh thống nhất có hai lá cờ Đảng và Tổ quốc treo ngang hàng nhau. Đảng phụng sự Tổ quốc nên Tổ quốc là trên tất cả,không thể ngang hàng được.Chính Bác Hồ đã từng nói:"Tôi chỉ có một đảng duy nhất, đó là Đảng Việt nam"
boygia
01-05-10, 05:19
Cảm ơn bác Tàn Tro nhé. Ảnh đẹp lắm...
Coconut Prisoner
01-05-10, 10:31
Cảm ơn Tàn tro đã post những hình đẹp của ngày 30.04 tại Sài gòn.Tàn tro nói "Bác Hồ ơi em yêu Bác quá" là không được .Cụ Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử cách tàn tro mấy thế hệ ,nên không được phép xưng hô kiểu em yêu như thế.
Hình chụp dinh thống nhất có hai lá cờ Đảng và Tổ quốc treo ngang hàng nhau. Đảng phụng sự Tổ quốc nên Tổ quốc là trên tất cả,không thể ngang hàng được.Chính Bác Hồ đã từng nói:"Tôi chỉ có một đảng duy nhất, đó là Đảng Việt nam"

"Em" hay "cháu" thế nào mà ko dùng được.
Nếu thế thì hàng trăm bài hát đã bị cấm rồi
Và từ "em" thì dùng hơi bị nhiều
Chú đến giờ này mới lên tiếng phản đối từ "em" nhở?
-6642-
01-05-10, 10:54
Hệ! Câu hát nầu có xưng hô "em" mí "Bác" trích lên đây cháu chộ cái coai. Mà chú Bi cho hạn chế ảnh trong một post đi hay là hạn chế dung lượng. Chứ máy nhà cháu chậm chạy đé- nổi.
thằng nhà quê
01-05-10, 11:10
Xem đc kuc nào đâu?bị lỗi hết rồi.có mấy cái xem đc thì ở báo khác cũng có
wasabi
01-05-10, 12:38
http://www.youtube.com/watch?v=7xNNu2-Q53w
Lovelace
01-05-10, 15:56
Làm gì có cái kiểu vô tình từ cái góc đứng tới cái cách giơ tay như thế. Bác giơ 5 ngón chú giơ 2 ngón là có ý mặc cả việc gì?

Thằng bạn chú đứng kiểu đàng hoàng có ý thức nghiêm túc thế là tốt.

Em lạy Gấu-pee, em ăn bữa trưa chưa xuống đến dạ dày mà phun ra gần hết rồi:-):-),Hệ! Câu hát nầu có xưng hô "em" mí "Bác" trích lên đây cháu chộ cái coai. Mà chú Bi cho hạn chế ảnh trong một post đi hay là hạn chế dung lượng. Chứ máy nhà cháu chậm chạy đé- nổi.

"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng", "Bác chúng em dáng cao cao nguời thanh thanh" :-o:-o:-o


@ BắcThần: sao anh Bắc em ko quất nốt cái hình "nhất duơng chỉ" lên cho nó trọn bộ ???

@Tàn tro: thanks chú đã bỏ công phơi nắng chụp hình, nhưng góp ý rút kinh nghiệm, lần sau chụp quan trọng nhất là gái, chụp mặt + 3 vòng chuẩn, chứ chụp tràn lan man thế này phí công quá :-(:-( . Được nhõn em áo trắng quần xanh mà mặt dài dài, nhìn chán ốm
tàn tro
01-05-10, 17:29
http://lichsuvn.info/forum/attachment.php?attachmentid=408&stc=1&d=1272648486

http://lichsuvn.info/forum/attachment.php?attachmentid=409&stc=1&d=1272648486
NaTuom
01-05-10, 19:21
Cám ơn bạn Tàn tro.
Lễ kỉ niệm thật hoành tráng, cờ hoa rực rỡ, người người hớn hở. Không khi thật rộn ràng, háo hức ....
Không có những hình ảnh thì làm sao nhiều người có thể chứng kiến, cảm nhận được hơi thở, sức sống của đất nuước của con người, của địa danh, đất Việt.
Những bức ảnh sẽ giữ lại điều gì đó của quá khứ, hãy chụp vì mình thích.

Đừng nghe các bạn ở trên này, các bạn í, tâm hồn đã bị méo mó, tan vỡ hết rồi.
-6642-
01-05-10, 19:24
"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng", "Bác chúng em dáng cao cao nguời thanh thanh" - Câu này thì Bác ở ngôi thứ mấy?

"Bác Hồ ơi em yêu Bác quá" - Câu này thì Bác ở ngôi thứ mấy?
Lovelace
01-05-10, 19:47
Cái thằng, mầy hỏi có câu nào "Bác em" thì quất lên cho mầy xem, giờ lại còn ngôi với thứ, rách ruột [icon lắc đầu]