Classic!

Why & Why not?
08-08-05, 10:18
Em các bác rất xấu hổ mà thú nhận rằng em là thằng nghe tạp, nên lâu lâu vẫn có cái thú vui rất sang trọng là nghe classic. Hôm nay trời mát, em muốn xin các bác các nocturne của Chopin, đâu như 13 bài thì phải. Bác nào có hộ em phát. Cảm ơn vạn bội.
cuabay
08-08-05, 12:54
Chopin có tổng cộng 21 bản Nocturne:

1. Nocturne in E minor Op 72 No 1 (1827) [4'39]
2. Nocturne in C sharp minor (1830) [3'41]
3. Nocturne in B flat minor Op 9 No 1 (1830/1) [5'49)
4. Nocturne in E flat major Op 9 No 2 (1830/1) [3'58)
5. Nocturne in B major Op 9 No 3 (1830/1) [6'53]
6. Nocturne in F major Op 15 No 1 (1830/1) [5'07]
7. Nocturne in F sharp major Op 15 No 2 (1830/1) [3'15]
8. Nocturne in G minor Op 15 No 3 (1833) [4'58]
9. Nocturne in C sharp minor Op 27 No 1 (1835) [5'29]
10. Nocturne in D flat major Op 27 No 2 (1835) [5'55]
11. Nocturne in B major Op 32 No 1 (1836/7) [4'43]
12. Nocturne in A flat major Op 32 No 2 (1836/7) [5'21]
13. Nocturne in C minor (without opus number) (1837) [2'50]
14. Nocturne in G minor Op 37 No 1 (1838) [6'01]
15. Nocturne in G major Op 37 No 2 (1839) [5'52]
16. Nocturne in C minor Op 48 No 1 (1841) [6'39]
17. Nocturne in F sharp minor Op 48 No 2 (1841) [8'07]
18. Nocturne in F minor Op 55 No 1 (1843) [4'18]
19. Nocturne in E flat minor Op 55 No 2 (1843) [5'20]
20. Nocturne in B major Op 62 No 1 (1846) [7'01]
21. Nocturne in E major Op 62 No 2 (1846) [5'39]

Tớ có 1 đĩa Nocturne gồm 13 bài của Daniel Barenboim, còn lẻ tẻ vài bài khác do Rachmaninov, Horowitz, etc. đánh.

Barenboim:

http://s59.yousendit.com/d.php?id=3I5URFGZO7QC0B71FTBQLQ800
thương thương
08-08-05, 18:52
Cảm ơn bạn cuabay đã sharing nhạc !
Why & Why not?
09-08-05, 08:03
Dzồi! Gặp phải chiên da dzồi.

Cám ơn bác em.
riskii
13-08-05, 18:25
Bác cuabay ơi, up nốt lên đi :-s sao chỉ có 13 bản thế hở bác?
cuabay
27-08-05, 06:59
Tiếp: Horowitz plays Chopin. Mấy bài nocturnes này tớ nhặt mỗi nơi 1 bài, không phải là cả 1 album.

Download:
http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=1RWIT7NJIKV5V1DZUXD2PFRPSN
TriThucTre
04-09-05, 22:55
expired hết cả, các bác up lại giúp tí