Bó tay sao được?

AKMS
23-04-10, 14:15
http://i397.photobucket.com/albums/pp51/x7vodoi/untitled.jpg

http://i397.photobucket.com/albums/pp51/x7vodoi/untitled1.jpg

Thằng em tự nhiên nó nghịch ra cái này. Không biết gỡ kiểu gì. Mà không có key thì không tác dụng. Làm gì bây giờ. Bó tay cài lại máy à.
Ngư Ông
23-04-10, 14:51
Trò này mình cũng gặp một lần. Cái này không phải chương trình diệt virus gì đâu mà là kiểu lừa tiền trên mạng.

Bác em thử khởi động safemode rồi thử remove xem có được không?
Google thấy có hướng dẫn: http://deletemalware.blogspot.com/2010/03/remove-cleanup-antivirus-fake-antivirus.html

Mà nhanh nhất là cài lại :-D.
wasabi
23-04-10, 19:50
Thường thì cài malwarebytes diẹt là được. Một số loại malware mới không khử được thì dùng GMER để diệt trước cái system hook rồi dùng malwarebytes để diệt chỗ còn lại.

The rootkit would attempt to prevent any anti-spyware/anti-virus program
from being run, even in safe mode. The spyware would pop up nagging
banners and program crash messages.

SOLUTION:
- Download GMER ( http://www.gmer.net/ ) and extract it to a USB flash
drive. Rename the program gmer.exe to cmd.exe.

- Start the computer in safe mode *with command prompt*. Navigate to the
gmer directory. Run GMER (as cmd.exe) . The GMER interface should show
up. The program should warn you about the rootkit. Proceed and delete
one of the two red entries (one is actually not removable).

- Restart the computer in normal mode. Now malwarebytes can be installed
and executed on the computer. Update the program and do not restart when
asked. The program should clean up the rest of the rootkit/spyware on
the computer.
Bắc Thần
23-04-10, 22:38
Anh bị con này mấy lần đều dùng malwarebytes gì đấy khử hết. Có lần nó chơi xấu không cho mình Alt+Del+Ctrl, phải dùng cái file gì bẻ càng nó rồi mới khởi động malwarebytes được. Mất thì giờ phết. Cái GMER có vẻ tốt nhỉ. Cám ơn wasabi.
AKMS
24-04-10, 16:11
Cám ơn Bi.