Cho xin cái IDM mái thoải

knife
22-04-10, 23:51
Thông cảm hơi lười tìm. Tìm trên mấy cái chú ý không thấy nhắc tới. Bác nào có cái IDM dùng mãi mãi cho mình với. Cám ơn nhiều. Chúc 10-3 vui vẻ.
wasabi
23-04-10, 01:31
Thông cảm hơi lười tìm. Tìm trên mấy cái chú ý không thấy nhắc tới. Bác nào có cái IDM dùng mãi mãi cho mình với. Cám ơn nhiều. Chúc 10-3 vui vẻ.
Ở đây có chỗ cho người sẵn lòng học hỏi tìm tòi, chứ không có chứa chấp cho đã chã còn lười.

http://tnxm.net/t9333
Mục 4.

PS: Ở đây không khuyến khích crack.