Screw you, Microsoft!

wasabi
22-04-10, 03:33
Hôm nay tự nhiên em nhận được tin nhắn SMS từ bank báo tài khoản của em được "debited" 125 đô. Đầu tiên em tưởng là do bọn khác nó trả lại tiền nên không để ý. Tự dưng vào thấy ngay một ông 125 đô overcharge vì sử dụng quá tài nguyên to tổ bố của bọn Hosting provider. Vào lục account thấy toàn truy cập vào wiki.tnxm.net -- đầu tiên tưởng bạn nào rỗi việc chơi DoS/DDoS.

Truy vào log file thì thấykhoarng một tỷ dòng giống nhau như thế này:

65.55.210.25 - - [10/Apr/2010:00:34:14 -0700] "GET /wiki.tnxm.net/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:RecentChangesLinked&limit=500&days=30&from=20100208193510&hideminor=1&hidemyself=1&target=Ph%E1%BA%A3i_Gi%C3%B3 HTTP/1.1" 200 4778 "-" "msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)."

IP này là của MSFT thật. Em đã nói chuyện với tech support của hosting provider và hy vọng sẽ được credit trả lại, nhưng mà WTF?

Why don't you just fu cking die, MSFT?

Các bác nào có forum/wiki lưu ý nên hoặc là cấu hình robots.txt để nó không DoS mình. Còn nếu ghét nó quá thì deny từ 65.55.*.* đi.
Bắc Thần
22-04-10, 05:20
Các bác nào có forum/wiki lưu ý nên hoặc là cấu hình robots.txt để nó không DoS mình. Còn nếu ghét nó quá thì deny từ 65.55.*.* đi.

Cho anh xem cái robots.txt mẫu được không?
wasabi
22-04-10, 05:34
robots.txt để ở thư mục gốc (http://tnxm.net/robots.txt):


User-agent: *
Disallow: /
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: msnbot
Disallow: /
User-agent: msnbot
Crawl-delay: 100


Thực ra chỉ cần 4 dòng đầu tiên là đủ nhưng em nghe chừng ông msnbot này ổng đã vi phạm một lần cho nên mình không hy vọng ổng không làm trò mèo nên em để cả dòng 5-8 vào cho Trưng chắc. Em deny luôn cả đống IP tử MSFT rồi, khổ thân bác nào đang truy cập từ MSN campus :D
Bắc Thần
22-04-10, 06:08
Như vậy thì chỉ ngăn được G bots với lại MSN bots thôi chứ nhể. Nếu nó dùng âm binh thì sao?