Xoá PM cũ.

wasabi
01-04-10, 03:24
Em sẽ tiến hành clean up PM định kỳ.

Đề nghị trong vòng 2 tuần lễ (tức là từ nay đến 14/4), các bác archive các mật thư đong đưa cần giữ của mình. Các bác có thể back-up mật thư trên máy như sau:

- Click vào nút đầu tiên để chọn tất cả các PM trong một trang:
http://imgur.com/1Yeof.png
- Làm lần lượt với tất cả các trang.

- Cuộn xuống dưới chọn:
http://imgur.com/AMtB2.png

- Từ 14/4 cứ mỗi tuần sẽ có một con bot đi dọn tất cả các mật thư cũ hơn 1 tháng của các bác.