Tomtom cho PPC Windows Mobile

KuTí
28-03-10, 09:05
Cái điện thoại của em có sẵn GPS và map google dành cho PPC, nói chung khá ổn mỗi tội phải luôn có internet (3G) thì mới ổn, còn nếu không thì chỉ có nước khóc.

Nên phải kiếm cái nào khác map google. Bạn nào chỉ em chỗ down tomtom và bản đồ Pháp nhợn, EU em xin cảm ơn.
Đã mò bên PDAviet nhưng toàn link đểu thôi.
_sky_
29-03-10, 15:19
ppcwarez.com
A.K
29-03-10, 16:55
Thử GSM.vn coi, từ ngày về nước anh hết chơi Tomtom được rồi, lúc còn ở ngoài đảo thì sài cực chuẩn, đíu sai vào đâu được.