Danh bạ điện thoại

Vu~
17-06-05, 18:01
Bạn có thể tra cứu theo số thuê bao, địa chỉ.

http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/default.asp

Ở TP HCM có một site :

http://www.yp.com.vn/