Windows 7 | 64-bit, 32-bit | gõ tiếng Việt

lm2
02-03-10, 21:26
http://k-n.co.cc/gotv/downloads/gotiengvietfx.zip
•Gõ tắt phụ âm đầu: f -> ph , * -> gi , w -> qu . VD: gõ Fiền -> Phiền.
•Gõ tắt phụ âm cuối: g -> ng , h -> nh , k -> ch . VD: gõ tiếg -> tiếng.
•Tự động thêm dấu Sắc vào những từ có phụ âm cuối c ch p t . VD: gõ viêt -> viết
•Tự động sửa lỗi chính tả . VD: gõ trương chình -> chương trình
•Gõ tắt nguyên âm, dùng 1 ký tự. VD: [ = ươ , ] = iê , \ = uyê. Có sẵn 2 kiểu gõ tắt nguyên âm dành cho kiểu gõ Telex / VNI, có thể tạo thêm.
•Phím tắt khôi phục nhiều thứ ( mặc định là Ctrl+Alt ) , mỗi lần dùng tới sẽ tiết kiệm được vài giây và chút ít stress
◦Phục hồi từ: VD bạn dùng kiểu gõ Telex và gõ từ DOWN, bạn có thể sẽ gõ thành DƠN -> bấm Ctrl+Alt để phục hồi lại từ DOWN.
◦Phục hồi từ gõ tắt: VD gõ tắt n/c = nói chiện -> gõ n/c -->> nói chiện -> nếu muốn phục hồi lại từ n/c -> bấm Ctrl+Alt.
◦Phục hồi "từ sai chính tả đã được khôi phục phím": VD gõ trườnghjk -> sai chính tả -> sẽ được khôi phục thành truowngfhjk -> bấm Ctrl+Alt -> truowngfhjk sẽ được khôi phục thành trường hoặc trườnghjk tùy vào lựa chọn của bạn.
•Thay đổi lựa chọn cho từng "Ứng dụng - Cửa sổ
•Chế độ gõ cho máy / ứng dụng chậm ( trong ứng dụng mà xử lý phím chậm , Unikey sẽ gõ không bình thường ).
•Tự động phục hồi Clipboard khi dùng Clipboard để gửi ký tự.
•Có thể chuyển mã văn bản HTML được copy trong clipboard ( Unikey có thể chuyển Rich Text, chưa chuyển được HTML trong Clipboard ; còn chương trình này chưa chuyển được Rich Text )
•Tạo phím tắt tùy ý để chuyển bảng mã, chuyển kiểu gõ, bật tắt các lựa chọn, lung tung đủ thứ ...

http://img691.imageshack.us/img691/7184/capturefe.jpg
lm2
02-03-10, 21:53
http://k-n.co.cc/gotv/downloads/gotiengviet.zip
wasabi
03-03-10, 13:06
Em hồi trước có sửa bộ gõ Unikey 3.5 đặc biệt nhanh so với 4.0 trong đó có bỏ chức năng gõ ư ơ bằng ][ và ư bằng w.

Từ ngày đó đến giờ em vẫn dùng hàng ngày --> Are you ready to be installed, man? (http://tnhh.net/dl/UnikeyLegacy.msi)

Looks ugly and doesn't run well on 64 bit but who cares?

http://tnhh.net/images/unikey.png