Các bạn bị treo trong dịp dọn dẹp diễn đàn

wasabi
11-02-10, 12:50
Con bé hư - Treo vĩnh viễn.

Lý do: Cố tình viết sai chính tả tiếng Việt.
Biển Xanh
11-02-10, 23:57
6642 - Cùng lý do như trên
Gaup
13-03-10, 00:26
Đón chào Ông Hoàng Bẩy và 7ítx về chơi lại.