1. 15-06-05 - Dịch thế nào cho đúng? (1)
 2. 21-06-05 - Gypsy, bohemiene và Di gan? (11)
 3. 22-06-05 - a, the, thế nào cho đúng (34)
 4. 23-06-05 - Sách về Việt Nam: Tìm người phát hành ở VN (3)
 5. 24-06-05 - 100 nhà kinh tế vĩ đại sau Keynes (15)
 6. 27-06-05 - To Kèn (1)
 7. 29-06-05 - Dịch Thuật Nhập Môn (15)
 8. 07-07-05 - Tặng chị Eview - Thơ sonnet Shakespeare (1)
 9. 07-07-05 - Nhờ Gấu dịch hộ cái này (3)
 10. 08-07-05 - Thuật ngữ trong ngành Du lịch, khách sạn (16)
 11. 23-07-05 - Mấy thứ linh tinh (5)
 12. 06-08-05 - Dịch Harry Potter ( phần 6) (16)
 13. 08-08-05 - Nhà giáo ưu tú (5)
 14. 23-08-05 - Đạo Tin Lành (27)
 15. 04-10-05 - "Draft call" là gì? (3)
 16. 09-10-05 - Thư ngỏ (2)
 17. 09-10-05 - Institutional factors @ dịch thuật Hạ Long (4)
 18. 11-10-05 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên (1)
 19. 14-10-05 - Risk premium... (39)
 20. 16-10-05 - Pre-court procedure (2)
 21. 17-10-05 - Cái này là bcm nó gì? (15)
 22. 24-10-05 - Dịch tên các cơ quan chính phủ, sắc lệnh, pháp lệnh như thế nào? (20)
 23. 03-11-05 - Cái này hiểu thế nào? (4)
 24. 07-11-05 - Ai dịch hộ em bài hát này! (12)
 25. 08-11-05 - Một số thuật ngữ Luật cạnh tranh (8)
 26. 29-11-05 - Bourgois vĩ đại của Nút (19)
 27. 02-12-05 - Thanh niên xa mẹ (7)
 28. 05-12-05 - Các thể loại dịch thuật ngô ngê (4)
 29. 06-12-05 - Toefl (5)
 30. 09-12-05 - Swipe-card (17)
 31. 28-12-05 - Suy nghĩ về dịch thuật và ngôn ngữ văn chương - Nus (3)
 32. 13-01-06 - Value-Weighted Market Index và Equally Weighted Market Index (5)
 33. 12-02-06 - Revopultion của xe ô tô (6)
 34. 14-02-06 - forwards, futures (1)
 35. 23-02-06 - Hâm lên cũng đi dịch phát nhể. (63)
 36. 14-03-06 - Nông nghiệp vocabulary (4)
 37. 15-03-06 - Sự cáo chung của Lịch sử (bản dịch tạm) (51)
 38. 20-03-06 - Không biết dịch từ này thế nào? (138)
 39. 21-03-06 - Từ điển Online (0)
 40. 22-03-06 - Cao học Thăng Long ecourse: Dịch thuật 101 (268)
 41. 04-04-06 - Em nhờ tẹo (6)
 42. 05-04-06 - Anh nao ranhgiup emvoia (1)
 43. 09-04-06 - có trang nào có phim phụ đề anh việt không (10)
 44. 11-04-06 - Các anh dịch hộ em đoạn này (32)
 45. 11-04-06 - Japanese- Em sắp vào cửa tử! (2)
 46. 01-06-06 - hỏi tài liệu về business (7)
 47. 02-06-06 - Hoi anh gaup (2)
 48. 05-06-06 - Từ điển Anh - Việt về kỹ thuật điện (7)
 49. 07-06-06 - banking (15)
 50. 18-06-06 - Các bác cho em hỏi từ này với (15)
 51. 19-06-06 - Giúp em với ạ! (9)
 52. 20-06-06 - giúp cả em luôn với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (3)
 53. 23-06-06 - tôn giáo (4)
 54. 28-06-06 - grammar (14)
 55. 10-07-06 - Vài vấn đề về ngôn ngữ & chữ viết - Hỏi Gaup, Mecado và các bác (6)
 56. 21-07-06 - Hỏi về 2 cuốn : Languague and mind và Le nom de la rose (1)
 57. 24-08-06 - Hoi thao doanh nghiep (3)
 58. 08-09-06 - Ối ối, dịch thuật gì thế này? (22)
 59. 16-09-06 - Nói chuyện với bộ trưởng (5)
 60. 19-09-06 - Anh văn phong cách Bắc Hàn (7)
 61. 18-10-06 - Câu này dịch thế nào? (10)
 62. 24-11-06 - Dịch làm sao những từ này, các bác giúp em (13)
 63. 06-12-06 - Nhờ các bác dịch hộ (29)
 64. 29-12-06 - Anh gaup và các anh ơi, giúp em với (8)
 65. 26-01-07 - time sharing service (1)
 66. 30-01-07 - nhờ các bác giải thích (13)
 67. 11-02-07 - Thắc mắc (23)
 68. 24-03-07 - Lê Đạt và tôi (6)
 69. 28-03-07 - Từ nguyên tiếng Việt (169)
 70. 17-04-07 - Bên tathy nó dịch thế này (18)
 71. 07-05-07 - Ai biết tiếng Tàu dịch hộ em với ! (7)
 72. 16-05-07 - SOS - Dịch thế nào đây các bác (12)
 73. 25-05-07 - Một câu tiếng Anh (6)
 74. 09-06-07 - Thuật ngữ kinh tế. Các bác giúp em với! (6)
 75. 15-06-07 - Các bác em xem hộ em đoạn này với (4)
 76. 27-06-07 - Indian English (1)
 77. 05-07-07 - Dịch thơ (3)
 78. 10-07-07 - Warren Buffett & "Poker" (3)
 79. 03-08-07 - Ta có mà Tây không có (10)
 80. 29-08-07 - Dịch giúp mình với các bạn ơi!!! (7)
 81. 06-09-07 - Từ cell này dịch như thế nào ạ ? (12)
 82. 11-09-07 - Vào giúp mình anh em ơi (10)
 83. 25-09-07 - Giúp mình phát nữa (4)
 84. 29-09-07 - Từ chuyên ngành (7)
 85. 29-09-07 - Người vinh quang mơ ước địa đàng (6)
 86. 07-12-07 - The power of words (2)
 87. 08-12-07 - Trí Tuệ - Hào Hoa - Dâm Đãng (0)
 88. 23-01-08 - Dịch cho website công ty (9)
 89. 07-04-08 - Em nhờ các bác với từ falling apart (10)
 90. 10-04-08 - Tiếng Anh chứng khoán, em hỏi (8)
 91. 13-04-08 - Dịch y khoa: tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc (7)
 92. 15-04-08 - Tiếng Anh xây dựng (6)
 93. 20-04-08 - Baby I'm No Good (lyric) (3)
 94. 03-05-08 - Viết như thế này thì có bị trừ điểm h0k? (40)
 95. 18-05-08 - [edit] Nhờ bác Sói và thanh niên Đức dịch chút cho em. (16)
 96. 16-07-08 - Hướng về Hà Nội (1)
 97. 29-08-08 - Bọn nó chưa biết dịch (56)
 98. 01-09-08 - Nhờ em Giangthu 1 việc quan trọng (17)
 99. 23-11-08 - Văn nghiên cứu Việtnam (48)
 100. 09-12-08 - Hộ em (25)
 101. 12-12-08 - Dịch giúp em cụm từ :pinkcheek là tên một blog (3)
 102. 21-01-09 - Bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Obama (771)
 103. 23-01-09 - Các bác em nhờ tí. (8)
 104. 04-05-09 - Chuyện về blueprint (0)
 105. 18-07-09 - Bác Sói vào đây em nhờ phát (10)
 106. 29-07-09 - Anh làm MC (48)
 107. 07-08-09 - Một phương pháp học ngoại ngữ thần kỳ (236)
 108. 27-08-09 - Nhờ dịch gấp bài report sang tiếng Anh (1)
 109. 28-08-09 - COO; Head of Operation; Operation Director/Manager (7)
 110. 17-09-09 - Các bác dịch hộ em cái đơn xin học này với ạ (36)
 111. 17-10-09 - Các bác dịch giúp mấy câu ca dao Việt Nam (52)
 112. 29-10-09 - -Ngắn nhỉ! -Ừ. -Chậc, ngắn cũng hay của ló (41)
 113. 01-04-10 - Thành ngữ tiếng Anh (35)
 114. 10-04-10 - Phân biệt Đúng và Sai (188)
 115. 19-06-10 - Thế giới trong chiếc iPod (75)
 116. 31-07-10 - Những xu thế thời đại (2)
 117. 18-10-10 - Dịch bài hát (2)
 118. 20-10-10 - (22)
 119. 11-11-10 - thuật ngữ môi trường (0)
 120. 11-11-10 - Dịch dùm với (85)
 121. 07-12-10 - Tuyển CTV Biên dịch (12)
 122. 25-05-11 - Những bí mật của chiếc Hộp Xanh Nhỏ (28)
 123. 26-05-11 - Cần người phiên dịch tiếng Chin (Miến Điện) (8)
 124. 14-06-11 - The girl without hands (7)
 125. 18-06-11 - nhờ các bác pro dịch hộ (26)
 126. 12-07-11 - Chuyện Iran, phần mềm mã độc hay là anh Quảng không nổ. (14)
 127. 05-08-11 - Lại chuyện dịch dọt - Lần này là tiếng Anh - Nhã Nam dịch sách sao lại kém thế (26)
 128. 13-10-12 - Thảm họa dịch thuật tiếng Pháp của Cao Việt Dũng (29)
 129. 24-12-12 - Dịch hộ em bài thơ O me o life - Walt whitman (4)
 130. 20-05-13 - Cùng đọc với Zed - TGPM (6)
 131. 13-10-13 - Lại thảm họa dịch thuật (133)
 132. 15-02-15 - Tứ Câu Ngẫu Dịch Vô Địch Thiên Hạ Text By Text (13)
 133. 26-08-15 - giúp em dịch cái này sang tiếng Anh với! (0)