1. 01-07-05 - Ngọc Cầm Dương (0)
 2. 02-07-05 - Langtu (1)
 3. 02-07-05 - Topic admin thăng long 2 (1)
 4. 06-07-05 - HaiAuPhiXu (0)
 5. 10-07-05 - Langtu2 (0)
 6. 13-07-05 - Regrets (1)
 7. 19-07-05 - Đói ăn (1)
 8. 14-10-05 - Sất, WIL, Eros, Trojan (0)
 9. 18-10-05 - donho199 (0)
 10. 25-11-05 - Mãi mãi tuổi hai mươi (0)
 11. 01-12-05 - SnakeComeBack & Anhsghoanhtrang (0)
 12. 09-01-06 - Ohlala (4)
 13. 06-03-06 - KeNgoaiLe (0)
 14. 08-03-06 - Pepper (0)
 15. 31-03-06 - giangthu và giangthufan (0)
 16. 12-04-06 - Tây Độc (1)
 17. 06-05-06 - Hoa Lý (0)
 18. 16-05-06 - lin huyền (0)
 19. 26-06-06 - Lại giangthu (0)
 20. 21-07-06 - MafiosoP (1)
 21. 21-04-07 - Viện giả về (1)
 22. 01-06-07 - PhuongN (0)
 23. 04-07-07 - Giangthu (0)
 24. 08-08-07 - Nước MỸ sang Coithienthai sinh hoạt 1 tuần (0)
 25. 07-09-07 - giangthu (0)
 26. 23-10-07 - Goodbye Úc nhợn Rose ! (0)
 27. 30-10-07 - Thương thương đã lướt (0)
 28. 02-12-07 - Lại là Hồng Giáng Thu !!! (0)
 29. 03-12-07 - Nghỉ phép - lovemetender, Vìu, xekokai (2)
 30. 17-12-07 - Huyanh (0)
 31. 20-12-07 - Evil, DemonKing (1)
 32. 14-01-08 - Vô thời hạn (0)
 33. 28-03-08 - 1600 (0)
 34. 28-04-08 - ThanhHang (0)
 35. 09-05-08 - mapviet76 (1)
 36. 16-06-08 - Lại là Vìu ! (0)
 37. 24-06-08 - Haha (0)
 38. 01-07-08 - Embrace (0)
 39. 18-09-08 - Thiếu hiểu biết hằn học (0)
 40. 21-09-08 - Bôi bẩn diễn đàn (0)
 41. 29-09-08 - Thành viên pussiecat (0)
 42. 16-10-08 - Chửi đổng (0)
 43. 22-10-08 - Etrruugo (0)
 44. 04-11-08 - Mèo học làm lừa và đi bơi cùng Hà Lo (0)
 45. 23-11-08 - chandai1m7 - tay to (2)
 46. 13-02-09 - tiengvong: Đã ra nghĩa trang (1)
 47. 11-03-09 - Daubuoi - Anh đeo' đọc được tên em (0)
 48. 19-05-09 - Chiến dịch mùa hè ! (0)
 49. 18-06-09 - NoiNgoaiThatKinh (0)
 50. 21-06-09 - Vàng (0)
 51. 23-06-09 - Tăng cường lê máy chém đi khắp TNXM (0)
 52. 10-07-09 - Thích nhờn mặt, mất dạy! (0)
 53. 12-07-09 - trankinh - Về nơi xa lắm (1)
 54. 12-07-09 - 0935393939 - Chã vừa thôi, chã quá đe'0 ai chịu được (0)
 55. 20-07-09 - ahijsc - Không hiểu luật chơi (0)
 56. 21-07-09 - Tuan - Về xcafe mà chơi (0)
 57. 18-09-09 - nghiahashima - Đi về nơi xa lắm (0)
 58. 20-09-09 - Laos-xeza - Spam (0)
 59. 20-09-09 - Thắm / Chị / Bia - Overquota (0)
 60. 20-09-09 - Thunguyen - tạch (0)
 61. 20-09-09 - Anh Ly - Tự hào là công dân Hilton (0)
 62. 22-09-09 - Hít & Mây..... (0)
 63. 23-09-09 - Các thể loại án treo (3)
 64. 19-10-09 - Ban vĩnh viễn vì spam (0)
 65. 17-11-09 - Super man -- not cool (0)
 66. 21-12-09 - trumtenmien (0)
 67. 15-01-10 - Dcm (0)
 68. 22-01-10 - benvit - Không có khả năng đọc hiểu (0)
 69. 22-01-10 - Thắm - Anh không muốn bất công với em. (0)
 70. 23-01-10 - lm2 (0)
 71. 26-01-10 - Đêm (0)
 72. 01-02-10 - DeLusty - Đi buôn nội tạng (0)
 73. 11-02-10 - Các bạn bị treo trong dịp dọn dẹp diễn đàn (2)
 74. 04-04-10 - lm2 (0)
 75. 27-04-12 - Bé hư (11)
 76. 05-06-13 - Ivan (1)
 77. 06-06-13 - Parklylk (0)
 78. 13-10-13 - Hô Cu Sai - 1 tháng do quá vô học (0)
 79. 04-06-14 - Atula - 2 tháng do rất vô học (0)
 80. 01-02-15 - Venus - 1 tuần làm công nhân dọn WC (0)