1. 15-06-05 - Lịch sử sang trang ? (31)
 2. 18-06-05 - Hôm nay sinh nhật bạn N... (3)
 3. 19-06-05 - "Anh Là Mặt Trời" 19-6 (13)
 4. 21-06-05 - Vinh quang thay ngày bồi bút Việt Nam (34)
 5. 26-06-05 - Happy birthday, anarchist! (1)
 6. 08-07-05 - Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? (1)
 7. 12-08-05 - Chúc mừng sinh nhật Cavenui (17)
 8. 16-08-05 - Tia, Cô gái Hà Lan! (17)
 9. 20-08-05 - Trung Thu (2)
 10. 31-08-05 - Mừng ngày nguoicongaingo từ hang ra ngoài (5)
 11. 21-09-05 - Tình hình Dân chủ tháng Chín (7)
 12. 28-09-05 - Sinh nhật anh em! (14)
 13. 30-09-05 - Mật ong cho em Gaup (54)
 14. 05-10-05 - Bac Fox va cac bac Gieng, Hoa anh dao (6)
 15. 07-10-05 - Đào vừa ra hoa... (28)
 16. 11-10-05 - Chúc mừng sinh nhật em Tún (9)
 17. 14-10-05 - Chúc mừng SN Váy Xanh! (40)
 18. 17-10-05 - Salut, chúc mừng sinh nhật! (34)
 19. 19-10-05 - Xuc dong ngay 20/10 :) (10)
 20. 20-10-05 - Zai ta phải chúc Gái ta! (57)
 21. 20-10-05 - Chào chào chào (3)
 22. 21-10-05 - Vẹo đá ! (2)
 23. 25-10-05 - Chuyện làng Gô (275)
 24. 31-10-05 - FlyingSnow, chúc mừng sinh nhật! (6)
 25. 06-11-05 - Chúc mừng tình yêu gió (26)
 26. 30-11-05 - Sinh nhật AK47 (22)
 27. 18-12-05 - Chúc mừng sinh nhật vnsea (6)
 28. 23-12-05 - Chúc mừng sinh nhật KMACBLAD! (5)
 29. 25-12-05 - Ngày của Miên (4)
 30. 28-12-05 - Chúc mừng sinh nhật em Ngố! (9)
 31. 31-12-05 - Điểm sáng 4000 năm của Anh! (0)
 32. 04-01-06 - Netnam archive (0)
 33. 17-01-06 - Bạn Late, Chúc mừng sinh nhật (31)
 34. 20-01-06 - Mai (5)
 35. 23-01-06 - Chúc thanh thản bình yên (146)
 36. 24-01-06 - Chúc mừng sinh nhật Phuong Dong (29)
 37. 03-02-06 - 8.2 Phương Thảo (11)
 38. 10-02-06 - Mây quá (24)
 39. 13-02-06 - I will always love you (24)
 40. 13-02-06 - Thanh niên Cổ Nhuế xin thề! (7)
 41. 14-02-06 - Jinxy (19)
 42. 03-03-06 - Bắc Đại Hải Đăng (17)
 43. 09-03-06 - Sinh nhật Hoa Xoan (19)
 44. 06-04-06 - Đinh Hỷ (15)
 45. 06-04-06 - Lonton (1)
 46. 06-04-06 - Happy birthday! (17)
 47. 09-04-06 - Mừng bạn mẹ tròn con vuông! (3)
 48. 11-04-06 - Tequila (12)
 49. 16-04-06 - Chúc mừng bác hobatsau (4)
 50. 18-04-06 - Chúc mừng Đại hội toàn quốc cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X (21)
 51. 23-04-06 - Sinh nhật bác HaiDang (5)
 52. 28-05-06 - TNXM đầy năm (33)
 53. 11-06-06 - World cup trước (18)
 54. 14-06-06 - Happy birthday Nosha (16)
 55. 19-06-06 - Happy birthday BeBen (6)
 56. 21-06-06 - Chúc mừng Nhà báo Việt Nam (10)
 57. 21-06-06 - Happy Birthday to Mecado (16)
 58. 21-06-06 - Happy Birthday to cafe có gì không (9)
 59. 30-06-06 - Con Bà Nó! (9)
 60. 02-07-06 - Tháng Bảy (0)
 61. 07-07-06 - quynhhoa_online (11)
 62. 15-07-06 - Chúc mừng sinh nhật Diff đẹp giai (22)
 63. 22-07-06 - Le Kappa (4)
 64. 15-08-06 - Chúc mừng sinh nhật Cavenui (16)
 65. 18-08-06 - Happy Brithday To Jem (8)
 66. 01-09-06 - Happy birthday to lão ma (14)
 67. 06-09-06 - Chúc mừng sinh nhật Sunny (15)
 68. 15-09-06 - Chúc mừng sinh nhật anh Biển (2)
 69. 30-09-06 - Chúc mừng sinh nhật Gaup! (48)
 70. 05-10-06 - Cáo già đau quá phải ... lộ nguyên hình (13)
 71. 11-10-06 - Chúc mừng SN Giả Bảo Ngọc và các bạn khác. (5)
 72. 17-10-06 - Hey, Sinh Nhật Salut! (38)
 73. 20-10-06 - Happy birthday noibinhyenchimhot (17)
 74. 23-10-06 - Sinh Nhật Sinh Nhật Xeko (17)
 75. 02-11-06 - Xinh nhật Quỳ Xanh (8)
 76. 10-11-06 - Chào mừng sinh nhật Lãng (7)
 77. 13-11-06 - Chúc mừng sn Thạch Thảo! (4)
 78. 20-11-06 - Chúc mừng sinh nhật bác Wolfensohn (20)
 79. 02-12-06 - IronWill (2)
 80. 01-01-07 - Biển Xanh trong vắt... (26)
 81. 24-01-07 - Chúc mừng sinh nhật (16)
 82. 04-02-07 - Paraffin tình yêu... (25)
 83. 10-02-07 - Mây yêu... (7)
 84. 14-02-07 - Chúc mừng Reality và các bạn (13)
 85. 03-03-07 - Anh Bắc Thần (28)
 86. 05-04-07 - Happy Birthday Mi! (15)
 87. 11-04-07 - Tequila (6)
 88. 30-04-07 - Chúc mừng sinh nhật Em Xinh Không. (0)
 89. 14-06-07 - Hôm nay SN bạn NOSHA (27)
 90. 21-06-07 - Mê Cá ĐỘ (27)
 91. 21-06-07 - Chúc mừng ngày Nhà báo VN (7)
 92. 26-06-07 - Chúc mừng sinh nhật anh! (13)
 93. 07-07-07 - Chúc mừng xinh nhật em Quỳnh Hoa! (22)
 94. 22-07-07 - Happy birthday to Le Kappa! (20)
 95. 30-07-07 - Chúc mừng sinh nhật bác Vu~ (19)
 96. 31-07-07 - Chúc mừng xinh nhật bác Hòa! (23)
 97. 02-08-07 - Happy Bi-day (63)
 98. 07-08-07 - Happy birthday clock! (9)
 99. 12-08-07 - Chúc mừng SN CaveNui. (20)
 100. 13-08-07 - Chúc mừng sn nhaphat! (34)
 101. 15-08-07 - Chuc mung sinh nhat bac GunZ (10)
 102. 17-08-07 - Chúc mừng sinh nhật Bạch Ngọc Hoa (12)
 103. 05-09-07 - Chúc mừng sinh nhật Mây (13)
 104. 16-09-07 - Chúc mừng sinh nhật bác Pepper! (15)
 105. 21-09-07 - EPA (17)
 106. 25-09-07 - Nhớ một người (16)
 107. 25-09-07 - Cáo sổ lồng, cáo sang sông (19)
 108. 30-09-07 - Chúc mừng xinh nhật Gấu! (30)
 109. 01-10-07 - Chúc mừng sinh nhật bác Big Horn (10)
 110. 03-10-07 - Chúc mừng sinh nhật bác Bá! (5)
 111. 05-10-07 - Happy b-day to... (17)
 112. 07-10-07 - Happy birdday to Đào (4)
 113. 11-10-07 - Giả Bảo Ngọc vào đây (7)
 114. 26-10-07 - Bác Scojo vào đây nhận chúc mừng sinh nhật này! (4)
 115. 06-11-07 - Chuẩn bị sinh nhật Biển Xanh. (3)
 116. 23-11-07 - SInh nhật Bym', tái sinh của Nâu (16)
 117. 28-11-07 - Sinh nhật Nâu ngã Nẫu. (5)
 118. 01-01-08 - Ối giời ơi! Hãi quá !!! (0)
 119. 09-01-08 - Ngày này năm xưa!(cho em sến một tí:) (15)
 120. 24-01-08 - Chúc mừng SN Phương Đông (23)
 121. 07-02-08 - Chúc mừng năm mới (19)
 122. 14-02-08 - Ti béo sn! (18)
 123. 20-02-08 - Shinichi và đồng bọn (8)
 124. 24-02-08 - Vìu (9)
 125. 07-03-08 - Mừng SN chị Ú (72)
 126. 01-04-08 - Sinh ngày Cá tháng tư! (13)
 127. 10-04-08 - Chúc mừng xinh nhật bác Hermes (14)
 128. 21-04-08 - Cớm chìm! (27)
 129. 29-04-08 - Chúc mừng sinh nhật Jinxia (5)
 130. 30-04-08 - Sinh nhựt freefish (19)
 131. 21-06-08 - Mừng sinh nhật lão Phụ khoa (35)
 132. 07-07-08 - Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Hoa (27)
 133. 19-07-08 - Chúc mừng sinh Nhật Jack (5)
 134. 22-07-08 - Chúc mừng sinh nhật bác Lơ kẹp (14)
 135. 31-07-08 - Sinh nhật lão Hoà server! (16)
 136. 02-08-08 - Happy birthday to Bi! (57)
 137. 08-08-08 - Mừng xinh nhựt bác Clock (6)
 138. 12-08-08 - Chúc mừng sinh nhật Cavenui (14)
 139. 13-08-08 - Chúc mừng sinh nhật bác nhaphat (23)
 140. 15-08-08 - Gú và Đốm (10)
 141. 20-08-08 - Sinh nhật Ni iêu! (7)
 142. 01-09-08 - Hey, hey, hey! Sinh nhật tình yêu Lão Ma! :-P (30)
 143. 08-09-08 - Chúc mừng sinh nhật mặt nhọ, gái Ninh Bình. (3)
 144. 16-09-08 - Bạn dưa hấu lai gián (8)
 145. 17-09-08 - Mừng sinh nhật bác Sói (28)
 146. 30-09-08 - Chúc mừng sinh nhật theo giờ UTC+7 (16)
 147. 30-10-08 - a kờ tờ...****, cờ ách phách sắc fắc (16)
 148. 12-11-08 - Sinh nhật Biển Xanh (26)
 149. 20-11-08 - Ngày này năm nay: Chào mừng thành viên thứ 5000! Và X-ray và NRR! (5)
 150. 30-11-08 - Chúc mừng SN bác AK (35)
 151. 04-12-08 - Chúc mừng Giáng Sinh (20)
 152. 30-12-08 - Chúc mừng sinh nhật em Pam! (17)
 153. 04-01-09 - Tê say ngất ngưởng (4)
 154. 23-01-09 - Gió + linhtinh03 (12)
 155. 24-01-09 - Chúc mừng sinh nhựt lão Pê đê (18)
 156. 02-02-09 - Nữ hoàng sex (2)
 157. 07-02-09 - Đề nghị mọi người vứt chocolate cho bạn gái (13)
 158. 09-02-09 - Lão Truỳ (3)
 159. 14-02-09 - 14/2 (17)
 160. 16-02-09 - Gaup "Anh iêu Gà" ngày ra trại (22)
 161. 08-03-09 - Mồng 8-3 tặng hoa các ấy (10)
 162. 31-03-09 - Chúc mừng xinh nhựt Ú béo (27)
 163. 10-04-09 - Chúc mừng xinh nhựt bác Hĩm (6)
 164. 18-04-09 - Chúc mừng sinh nhật Anh (1)
 165. 21-04-09 - Chúc mừng xinh nhựt mật vụ Lúc (21)
 166. 07-05-09 - Điện Biên 7/5 - một chiều hè lịch sử (15)
 167. 10-05-09 - Happy birthday xinh nhưng không kiêu (0)
 168. 29-05-09 - Những bản nhạc, những người tình, những quán mưa xưa (3)
 169. 12-06-09 - Chúc mừng TNXM lên 4 tuổi (193)
 170. 21-06-09 - Mecado (45)
 171. 07-07-09 - Na dann! Quynhhoa_online! (25)
 172. 16-07-09 - Sít's 10th anniversary (91)
 173. 24-07-09 - Bác Đăng (6)
 174. 30-07-09 - Chúc mừng sinh nhật Hòa Đại nhân (59)
 175. 02-08-09 - Mừng sinh nhật wasabi (87)
 176. 08-08-09 - 888 (21) (2)
 177. 10-08-09 - Cafeteria & Cu Tí (10)
 178. 13-08-09 - Chúc mừng sinh nhật NhaPhat! (75)
 179. 01-09-09 - Chúc mừng sinh nhật Lão Ma (45)
 180. 16-09-09 - Chúc mừng sinh nhật Hội trưởng Hội các ông bố vợ Thăng Long! (19)
 181. 28-09-09 - Way ơi (12)
 182. 30-09-09 - Chúc mừng sinh nhật kưng Gà! (80)
 183. 03-10-09 - Zum Geburtstag des... (5)
 184. 05-10-09 - Chúc mừng sinh nhật lão Gieng (12)
 185. 05-10-09 - Đào yêu dấu ơi! (27)
 186. 17-10-09 - Chúc mừng sinh nhật bác sĩ 2 súng Salut (5)
 187. 30-10-09 - cfact (37)
 188. 10-11-09 - Hôn môi xa (1)
 189. 11-11-09 - Chúc mừng sinh nhật Biển Xanh (117)
 190. 20-11-09 - Chúc mừng sinh nhật X-ray (11)
 191. 30-11-09 - Tổng tư lệnh! (13)
 192. 17-12-09 - Sói ơiiiiii... (105)
 193. 20-12-09 - Giáng Sinh (2)
 194. 22-12-09 - 22/12 kẻ thù nào cũng đánh thắng (2)
 195. 24-12-09 - Quà Giáng sinh (7)
 196. 30-12-09 - Ngày này năm mới: Giữ gìn sự trong trắng của tiếng Việt? (14)
 197. 01-01-10 - Tự chúc mừng sinh nhật! (3)
 198. 04-01-10 - Chúc mừng sinh nhật lão Tê. (29)
 199. 05-01-10 - Chúc mừng sinh nhật Trường an, I.M, BCA!!! (11)
 200. 13-01-10 - Chúc mừng sinh nhật Theo (18)
 201. 18-01-10 - Chúc mừng sinh nhật Đêm (19)
 202. 23-01-10 - Chúc mừng SN lão Gió (30)
 203. 24-01-10 - Chúc mừng sinh nhật Phương Đông!!! (29)
 204. 05-02-10 - Mây..... (22)
 205. 10-02-10 - Có còn Nhớ Đốm??? (5)
 206. 12-02-10 - Happy Valentine's day (12)
 207. 14-02-10 - Tâm sự mùng 1 tết. (1)
 208. 14-02-10 - Chú Voi con ở bản Đôn (17)
 209. 11-04-10 - Chúc mừng sinh nhật Tequila!!! (17)
 210. 29-04-10 - Chúc mừng sinh nhật Pa! (23)
 211. 30-04-10 - Cá! (8)
 212. 17-05-10 - Chúc mừng _xinh_ nhật Gái em cá sấu (8)
 213. 13-06-10 - Mừng diễn đàn ta tròn 5 tuổi (54)
 214. 07-07-10 - Tình yêu Quynhhoa (12)
 215. 08-07-10 - Beloved Paladin (3)
 216. 01-09-10 - Việt Nam (18)
 217. 11-11-10 - Chúc mừng sinh nhật Biển Xanh (70)
 218. 19-11-10 - Chúc mừng sinh nhật Ken yêu (55)
 219. 19-12-10 - Mừng sinh nhật nghé Mận the hấp (14)
 220. 20-12-10 - Mừng cái tủ lạnh mới - Xá tội vong nhân (27)
 221. 01-01-11 - Happy new year and goodluck! ~~~HAPPY NEW YEAR AND GOODLUCK!~~~ (45)
 222. 23-01-11 - Internet ngày xưa (37)
 223. 18-02-11 - 32 năm trước, ngày 17/02 (8)
 224. 01-04-11 - Chúc mừng xinh nhật Mime + Vàng (1)
 225. 21-06-11 - Chúc mừng SN bác Mê (22)
 226. 30-07-11 - Hòa Đại Nhân (31)
 227. 01-08-11 - ^^ Romeo^^ (20)
 228. 13-08-11 - Hẹp pì bơn đầy tu nhaphat! (49)
 229. 30-11-11 - The greatest humourist in my mind (2)
 230. 18-12-11 - Anh Bi được xóa mù! (81)
 231. 19-12-11 - Kim Jong-il đã tạch (52)
 232. 23-01-12 - Happy birthday to GIÓ (1)
 233. 22-02-12 - Chúc mừng sinh nhật Trái (10)
 234. 01-04-12 - Thèm cá (3)
 235. 17-04-12 - Tiến về Sài Gòn... (151)
 236. 20-04-12 - Bốn mươi năm cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (28)
 237. 30-10-12 - Tâm sự của cụ lão thành cách mạng. (11)
 238. 17-11-12 - Hà Nội 40 năm trước vào tháng Chạp (40)
 239. 03-02-13 - Cmsn (37)
 240. 06-03-13 - Hoàng hôn của những thần tượng (2)
 241. 29-01-14 - Ngày này năm nay: Tổng kết năm cũ + Chúc mừng năm mới sớm. (7)