Đây là cái gì?

Thanh Niên Xa Mẹ là diễn đàn tiếng Việt thảo luận về các vấn đề văn học, nghệ thuật, chính trị, tin tức và nhiều chủ đề khác, từ năm 2005 tới năm 2014. Rất nhiều thành viên của mạng TNXM là các du học sinh thời bấy giờ, nên diễn đàn được đặt tên như vậy.

- Diễn đàn đã bị wasabi giật nước từ 2017. Đây chỉ là bản lưu trữ, không thể tham gia thảo luận thêm.
- Để tải một phiên bản offline của trang web này, xin bấm vào đây.
- Nếu buồn, bác có thể tham gia nhóm trên Facebook, theo dõi hải đăng Gấu, hoặc sang Thăng Long tathy chơi.